KPN Certificaataanvraag Assistant (alleen Microsoft Windows)

Ten behoeve van de PKIoverheid (services) servercertificaat aanvraagprocedure voor Standard Business Reporting, heeft KPN een hulpmiddel ontwikkeld: de KPN Certificaataanvraag assistent. De KPN certificaataanvraag assistent maakt het u eenvoudig om een CSR (Certificate Signing Request) te genereren en via de KPN Certificaataanvraagportal te versturen. Het van KPN retour ontvangen certificaat kan vervolgens eenvoudig worden ingelezen ten behoeve van gebruik in uw softwarepakket of systeem.

KPN adviseert u dringend om de KPN Certificaataanvraag assistent te gebruiken op het systeem waarop het PKIoverheid (Services) Servercertificaat geïnstalleerd moet worden.

Mocht u de KPN Certificaataanvraag assistent op uw PC installeren, maak dan gebruik van een fysieke PC/lokale Windows installatie en niet van een Cloud/Hosted werkplek. Het risico bestaat dat bij gebruik van Cloud/Hosted/Virtuele werkplekken de aangemaakte sleutels verloren gaan omdat deze werkplekken bij sommige providers een dagelijkse ˋresetˊ krijgen.

Kenmerken van de KPN Certificaataanvraag Assistent

  • U kunt op eenvoudige wijze sleutels genereren en een CSR aanmaken;
  • U bent als enige in het bezit van uw private sleutel, KPN heeft hier geen kopie van;
  • U wordt geïnformeerd indien uw systeem niet aan Windows basis veiligheidseisen voldoet;
  • U kan uw certificaat exporteren (in PKCS#12 formaat), ten behoeve van:
    • het importeren van het certificaat, in bijvoorbeeld: in één of meerdere softwarepakketten, ten behoeve van een of meerdere aangiftestromen of in uw serversysteem;
    • het maken van een back-up van uw certificaat;
    • het gebruik van uw certificaat in de Windows Certificate Store wordt door fiscale- en financiële software pakketten tevens ondersteund.

Systeemvereisten Microsoft Windows

De minimale Microsoft Windows versie die KPN ondersteunt is Windows 7, Service Pack 1. Andere operating systemen dan Windows worden niet ondersteund door de KPN Certificaataanvraag assistent. Mogelijk werkt de KPN Certificaataanvraag assistent wel op oudere versies van Microsoft Windows, maar KPN levert hier geen support op. KPN raadt het gebruik van oudere Windows versies af uit beveiligingsoverwegingen.

De KPN Certificaataanvraag assistent gebruikt het .NET framework 3.5 SP1 en de Windows installer 3.1. Tijdens de installatieprocedure zal worden bekeken of uw systeem beschikt over deze Microsoft producten. Als men niet over deze onderdelen beschikt, zal de installatieprocedure de gebruiker de keuze geven om deze (automatisch) te downloaden en te installeren, mits men daarvoor voldoende rechten heeft. Het .NET framework wordt ook door Microsoft aangeboden via Windows update als optionele update.

Download de KPN Certificaataanvraag assistant (Microsoft Windows)

 

Download de KPN Certificaataanvraag assistant (Microsoft Windows)