CSR genereren met OpenSSL (macOS)

Hieronder vindt u de instructies om een Certificate Signing Request (CSR) aan te maken met OpenSSL. Heeft u onvoldoende kennis van uw systeem raden wij u aan uw systeembeheerder om hulp te vragen.

In deze instructie wordt uitgegaan van macOS. Op macOS is standaard het programma OpenSSL geïnstalleerd. Indien u een ander OS gebruikt waarop OpenSSL nog niet is geïnstalleerd dan kunt u dit downloaden op de website van OpenSSL.

Stap 1: genereer een sleutelpaar

1. Start de Terminal op

Het aanmaken van uw CSR wordt gedaan in de Terminal. Druk op

[command ⌘] + [spatie]

om de zoek functie te openen. Zoek op ˋTerminalˊ en druk op [Enter ↵]. De terminal wordt nu geopend.

mac os terminal

2. Maak een nieuwe map

Om de sleutels en de CSR straks op te slaan moet u een nieuwe map aanmaken. Dat doet u in de terminal. Voer de volgende commando’s uit om deze map aan te maken en hier vervolgens naartoe te navigeren:

mkdir certificaten
cd certificaten

U ziet nu het volgende in het scherm:

mac os terminal directory

3. Genereer het sleutelpaar

Op Mac OS is standaard het programma OpenSSL geïnstalleerd. Dit programma heeft u nodig om uw CSR te genereren.

Voer het volgende commando uit:

openssl genrsa -aes256 2048 > server.key

Toelichting: dit commando maakt een 2048 bits RSA sleutelpaar aan en versleutelt de private key met een pass phrase die u tweemaal moet opgeven. De bestandsnaam is ˋserver.keyˊ.

openssl key generation mac os

Het is belangrijk om de pass phrase te onthouden. Zonder de pass phrase kunt u geen gebruik maken van de aangemaakte sleutel of het certificaat gebaseerd op dit sleutelpaar.

Stap 2: Genereer een Certificate Signing Request (CSR)

Het tweede openssl commando maakt een CSR op basis van het sleutelpaar dat in de voorgaande stap is gegenereerd. Voer het volgende commando uit en vervang de tekst “mijndomeinnaam” door uw eigen domeinnaam:

openssl req -new -key server.key -out server.csr -sha256

OpenSSL zal vragen om de pass phrase in te voeren.

mac os openssl generate csr

Stap 3: Gebruik de CSR bij de aanvraag van het servercertificaat

Om uw CSR te openen gebruikt u het volgende commando in uw terminal:

open -t server.csr

 

openssl key generation mac os

In het webformulier aanvraag servercertificaat kunt u de CSR plakken in het betreffende invoerveld.