Aanvragen PKIoverheid elektronisch zegel (eSeal)

Het aanvragen, vernieuwen of vervangen van PKIoverheid eSeal certificaten bestaat uit de volgende stappen.

Voorbereiding

Om een eSeal certificaat aan te kunnen vragen dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt een eSeal certificaat aanvragen nadat uw organisatie als abonnee is geregistreerd voor de PKIoverheid dienstverlening van KPN;
   BELANGRIJK: indien uw organisatie nog geen abonnee is, dient u eerst (eenmalig) de abonneeregistratie uit te voeren.
  • Het aanvragen van een eSeal certificaat kan uitsluitend via MijnCertificaten. U dient als contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger te beschikken over een Persoonlijk Certificaat om toegang te krijgen tot MijnCertificaten;
  • Het aanvragen van een eSeal certificaat kan alleen door een bevoegd vertegenwoordiger of een contactpersoon die direct door de bevoegd vertegenwoordiger is aangesteld.
   Hoe kan ik zo'n directe vertegenwoordiging aanvragen?

   Om een contactpersoon direct door de bevoegd vertegenwoordiger aan te laten stellen doorloopt u de volgende stappen:

   1. Open het formulier voor het wijzigen van de abonneeregistratie;
   2. Vul uw e-mail adres en verificatiecode in om te starten;
   3. Open de link in de e-mail die u ontvangt;
   4. Kies voor ˋwijzigen gegevensˊ en vul bij contactpersoon de gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger in;
   5. Blader via ˋVolgende stap >>ˊ naar ˋ4. Contactpersonenˊ;
   6. Kies ˋWijzigen Contactpersonenˊ – ˋJaˊ en selecteer het aantal contactpersonen dat direct aangesteld moet worden;
   7. Kies ˋUpdate gegevens contactpersoonˊ en vul de gegevens van de contactperso(o)n(en) in;
   8. Controleer de gegevens, accepteer de voorwaarden en kies ˋVerzend aanvraagˊ;
   9. Download het PDF aanvraagfomulier, laat het ondertekenen door de bevoegd vertegenwoordiger en verstuur het per post naar het aangegeven adres;
   10. KPN controleert alle gegevens en verwerkt de aanvraag.

    

Invullen webformulier

Vul alle vereiste gegevens voor het aanvragen van een eSeal certificaat in via het webformulier.

 • Log in op MijnCertificaten;
  Inloggen MijnCertificaten met Pas/USB-stick

  Inloggen MijnCertificaten met Mobiel

 • Start een nieuwe aanvraag voor een eSeal certificaat via ˋPassenˊˋNieuw eSeal certificaatˊ;
  LET OP: als de knop ˋNieuw eSeal certificaatˊ niet zichtbaar is controleer dan nogmaals of aan alle voorwaarden is voldaan (zie Voorbereiding). Neem contact op met de Servicedesk voor eventuele vragen.
 • Vul alle vereiste gegevens in via het web-formulier. U dient daarbij ook een nieuwe of reeds geregistreerde certificaatbeheerder op te geven;
 • Na controle kunt u de bestelling direct elektronisch indienen.

Identificatie Certificaatbeheerder

De Certificaatbeheerder moet zich persoonlijk laten identificeren en ontvangt daarvoor per e-mail een verzoek om online een afspraak voor identificatie te maken. De Certificaatbeheerder kan zelf plaats en tijdstip van identificatie bepalen. Identificatie is geheel kosteloos op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden.

Productie en uitgifte

Nadat de identificatie heeft plaatsgevonden zal uw aanvraag verder behandeld worden. KPN produceert de eSeal certificaten nadat alle controles met succes zijn uitgevoerd.

 • De Certificaatbeheerder ontvangt de eSeal certificaten op Pas of USB-stick op het geregistreerde adres, samen met de activatiecode;
 • Per e-mail krijgt de Certificaatbeheerder het verzoek om de ontvangst van de Pas of USB-stick te bevestigen met het invoeren van de activatiecode op de website;
 • Na de ontvangstbevestiging van de Pas of USB-stick wordt de bijbehorende PIN code nagezonden naar het geregistreerde adres van de abonnee ter attentie van de Certificaatbeheerder.

Installatie

Voor de correcte werking van eSeal certificaten is installatie van software vereist. Informatie hierover ontvangt de Certificaatbeheerder bij de uitgifte van de Pas of USB-stick.

Facturatie

KPN heeft de financiële administratie rondom de certificaat­dienst­verlening uitbesteed aan Cannock. U kunt uw facturatiegegevens opgeven tijdens de abonneeregistratie o.a. wel/geen automatische incasso, de tenaamstelling van de factuur en een factuuradres. Per aanvraag kunt u in het formulier een Purchase Order (PO nummer) opgeven. Dit zal dan op de factuur vermeld worden.

Bankgegevens Cannock

Bank ING
IBAN NL15 INGB 0652 9849 32
Rekeninghouder Stichting beheer derdengelden Cannock
Adres Postbus 103, 6650 AC DRUTEN

Intrekken

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een certificaat in te trekken voor het einde van de geldigheidsduur. Lees meer over hoe u een certificaat kunt intrekken en wanneer dit vereist is.

Vernieuwen of vervangen

Het tijdig vernieuwen van een certificaat is noodzakelijk om gebruik te blijven maken van de mogelijkheden die een eSeal certificaat biedt. Het proces voor vernieuwing van een certificaat is gelijk aan een initiële aanvraag. Uiteraard is abonneeregistratie niet meer nodig.

Ruim twee maanden voor de geldigheidsduur van een certificaat verstreken is, ontvangen de Certificaatbeheerder en de Contactpersoon een e-mail om te attenderen op het naderende verloop van het certificaat. Indien nodig volgen er nog twee herinnerings e-mails.

Voor de vernieuwing van een eSeal certificaat maakt u wederom gebruik van MijnCertificaten.