Aanvragen PKIoverheid groepscertificaten

Het aanvragen, vernieuwen of vervangen van PKIoverheid groepscertificaten bestaat uit de volgende stappen.

Voorbereiding

U kunt een Groepscertificaten aanvragen nadat uw organisatie als abonnee is geregistreerd voor de PKIoverheid dienstverlening van KPN.
BELANGRIJK: indien uw organisatie nog geen abonnee is, dient u eerst (eenmalig) de abonneeregistratie uit te voeren.

Invullen webformulier

Vul alle vereiste gegevens in via het webformulier.

Start aanvraag PKIoverheid Groepscertificaten bij KPN

Een uitgebreide toelichting en invulinstructie vindt u hier: KPN PKIoverheid Toelichting groepscertificatenaanvraag

Ondertekenen en indienen aanvraagformulier

Het webformulier resulteert in een PDF document. Deze dient de contactpersoon te ondertekenen en in te dienen. Hiervoor zijn 3 opties:

Optie 1: direct bestellen via MijnCertificaten

Indien uw organisatie meerdere Persoonlijke certificaten in beheer heeft, is het aanvragen en verlengen een stuk eenvoudiger uit te voeren door gebruik te maken van MijnCertificaten.
Optie 2: aanvraag elektronisch ondertekenen en indienen

Indien u als contactpersoon beschikt over een rechtsgeldige elektronische handtekening kunt u de aanvraag elektronisch ondertekenen en per e-mail indienen. De werkwijze is als volgt: de contactpersoon die op het formulier staat, dient het formulier elektronisch te ondertekenen. Dit dient te gebeuren met een PKIoverheid persoonlijk certificaat dat op naam van de Contactpersoon staat.

Het ondertekenen is eenvoudig uit te voeren in de meest actuele versie van de Adobe Reader. Uitleg over het elektronisch ondertekenen staat in PKIoverheid Toelichting elektronisch ondertekenen aanvraagformulier.

Een alternatief is een elektronisch ondertekende e-mail met het PDF aanvraagformulier als bijlage. U ontvangt als contactpersoon per e-mail het PDF formulier. Deze e-mail kunt u doorsturen naar pkivalidation@kpn.com en daarbij dient u deze e-mail elektronisch te ondertekenen. Dit kan standaard met gangbare e-mailprogramma’s zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird.

Optie 3: aanvraag op papier per post indienen

  1. Druk het PDF formulier af op blanco A4 papier;
  2. De contactpersoon die op het formulier staat dient het formulier te ondertekenen;
  3. Stuur het formulier op naar:

KPN B.V.
Ter attentie van Afdeling Validatie
Postbus 1082
7301 BH  APELDOORN

Identificatie Certificaatbeheerder

De Certificaatbeheerder moet zich persoonlijk laten identificeren en ontvangt daarvoor per e-mail een verzoek om online een afspraak voor identificatie te maken. De Certificaatbeheerder kan zelf plaats en tijdstip van identificatie bepalen. Identificatie is geheel kosteloos op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden.

Productie en uitgifte

Nadat de identificatie heeft plaatsgevonden zal uw aanvraag verder behandeld worden. KPN produceert de Groepscertificaten als alle controles met succes zijn uitgevoerd.

  • De Certificaatbeheerder ontvangt de Groepscertificaten op Pas of USB-stick op het geregistreerde adres, samen met de activatiecode;
  • Per e-mail krijgt de Certificaatbeheerder het verzoek om de ontvangst van de Pas of USB-stick te bevestigen met het invoeren van de activatiecode op de website;
  • Na de ontvangstbevestiging van de Pas of USB-stick wordt de bijbehorende PIN code nagezonden naar het geregistreerde adres van de abonnee ter attentie van de Certificaatbeheerder.

Installatie

Voor de correcte werking van PKIoverheid groepscertificaten is installatie van software vereist. Informatie hierover ontvangt de Certificaatbeheerder bij de uitgifte van de Pas of USB-stick.

Facturatie

KPN heeft de financiële administratie rondom de PKIoverheid certificaten uitbesteed aan Cannock. U kunt uw facturatiegegevens opgeven tijdens de abonneeregistratie o.a. wel/geen automatische incasso, de tenaamstelling van de factuur en een factuuradres. Per aanvraag kunt u in het formulier een Purchase Order (PO nummer) opgeven. Dit zal dan op de factuur vermeld worden.

Bankgegevens Cannock

Bank ING
IBAN NL15 INGB 0652 9849 32
Rekeninghouder Stichting beheer derdengelden Cannock
Adres Postbus 103, 6650 AC DRUTEN

Intrekken

In sommige gevallen is het noodzakelijk om een certificaat in te trekken voor het einde van de geldigheidsduur. Lees meer over hoe u een certificaat kunt intrekken en wanneer dit vereist is.

Vernieuwen of vervangen

Het tijdig vernieuwen van een certificaat is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die een PKIoverheid groepscertificaat biedt. Het proces voor vernieuwing van een certificaat is gelijk aan een initiële aanvraag. Uiteraard is abonneeregistratie niet meer nodig.

Ruim twee maanden voor de geldigheidsduur van een certificaat verstreken is, ontvangen de Certificaatbeheerder en de Contactpersoon een e-mail om te attenderen op het naderende verloop van het certificaat. Indien nodig volgen er nog twee herinnerings e-mails.

Indien u gebruik maakt van MijnCertificaten is vernieuwing van certificaten zeer eenvoudig. Dit is zeker te overwegen als uw organisatie meerdere certificaten in gebruik heeft.