SBR Assurance

 
KPN en onze partner CreAim hebben een jarenlange samenwerking op het gebied van digitale handtekeningen en bieden verschillende oplossingen waarmee u voldoet aan de SBR Assurance verplichting. Onze partner CreAim heeft speciaal voor SBR Assurance een ondertekenapplicatie, YouSign SBR, ontwikkeld. Op deze pagina leest u meer over SBR Assurance voor u betekent.

Indien u gebruik wilt maken van de YouSign SBR of als er zaken zijn die u graag wilt bespreken, stuur dan s.v.p. een e-mail naar servicedesk.pki@kpn.com

Verplichtstelling per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording (boekjaar 2017) via Standard Business Reporting te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat betekent dat de accountantsverklaring digitaal met behulp van een PKIoverheid beroepsgebonden certificaat moet worden ondertekend (“SBR Assurance”). Ook de publicatiejaarrekening van een kleine rechtspersoon met een vrijwillige accountantsverklaring valt onder deze wettelijke verplichting. Een aantal grote accountancy kantoren deponeerden dit jaar al in een pilot jaarrekeningen in SBR met een elektronische handtekening. Dit zal vanaf 1 januari 2018 de standaard worden.

Wat is SBR Assurance?

De digitalisering van werkprocessen (waaronder SBR) heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de accountant. Met het verdwijnen van de papieren jaarrekening en de papieren kredietrapportage, verdwijnt ook de papieren verklaring en daarmee ook de ‘natte’ handtekening van de accountant die daarop geplaatst is. Om deze reden heeft de NBA een SBR Assurance oplossing ontwikkeld die aansluit op het nieuwe beleid. De oplossing houdt rekening met het digitaal verspreiden van zowel de jaarrekening, als de verklaring en de ondertekening.

Om u voor te bereiden op deze nieuwe manier van deponeren dient u gebruik te maken van de door het NBA opgestelde SBR-Assurance oplossing. SBR-Assurance is nodig om er voor te zorgen dat de SBR-jaarrekening minstens aan dezelfde eisen voldoet als de oude papieren jaarrekening. SBR-Assurance bestaat uit drie pijlers, te weten de volgende drie:

• Getrouw beeld
• NBA Taxonomie
• Linking & Signing

De oplossing van KPN en CreAim

Ten eerste dient u te beschikken over een softwarepakket die de SBR-jaarrekening en de SBR verklaring (“NBA Taxonomie”) kan exporteren in een XBRL format. Het waarmerken van de SBR-jaarrekening en het ondertekenen van de SBR-verklaring kunt u doen met behulp van onze Linking & Signing toepassingen: een PKIoverheid beroepscertificaat van KPN en de Yousign SBR software van CreAim.

Beroepscertificaten

Een elektronische handtekening komt tot stand met een PKIoverheid Beroepscertificaat op een USB-stick of een smartcard. Dit is een ander certificaat dan een PKIoverheid SBR certificaat die intermediairs gebruiken voor het versturen van SBR-berichten (zoals jaarrekeningen en fiscale aangiften) naar Digipoort.

Het Beroepscertificaat wordt naast de elektronische handtekening ook gebruikt voor authenticatie en vertrouwelijkheid/encryptie. Door een koppeling te maken met eHerkenning en Idensys kan op een zeer veilige wijze worden ingelogd bij onder meer de overheid en zorginstellingen (denk aan patiëntendossiers).
Tot slot kunnen berichten, waaronder e-mailverkeer, met behulp van een Beroepscertificaat adequaat worden beveiligd.

Signing

Voor het ondertekenen en het waarmerken van een document is specifieke software benodigd. KPN YouSign is speciaal ontwikkeld voor het ondertekenen en waarmerken van PDF- en SBR-documenten.

Snel en eenvoudig

Het gebruiken van het Beroepscertificaat en de KPN YouSign ondertekensoftware is eenvoudig en snel. De SBR-verantwoording en verklaring dienen te worden opgesteld en vervolgens worden deze in de KPN YouSign ondertekensoftware geüpload en ondertekend. De stukken zijn vervolgens klaar om rechtstreeks of via een portaal te worden aangeleverd bij Digipoort of de banken.

SBR Assurance workflow

YouSign SBR is ook geïntegreerd in een klantenportaal te gebruiken. Zo kan een tekenend accountant vanuit de bestaande workflow SBR-jaarrekeningen ondertekenen en doorsturen naar de klant. De klant kan online vervolgens de datumvaststelling invullen, accorderen en verzenden naar Digipoort/KvK.

Indien u gebruik wilt maken van YouSign SBR of als er zaken zijn die u graag wilt bespreken, stuur dan s.v.p. een e-mail naar servicedesk.pki@kpn.com

Vraagt uw kantooromgeving om een andere aanpak dan komen we graag bij u langs om onze dienstverlening toegespitst op uw kantooromgeving persoonlijk toe te lichten. Stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar het bovenstaande e-mail adres en geef de onderwerpen aan die u graag behandeld wilt zien tijdens de persoonlijke bespreking. We nemen dan contact met u op om een voor u geschikte afspraak in te plannen.

Toekomst

Een aantal grote accountancy kantoren deponeerden dit jaar als eerste de jaarrekeningen in SBR met een elektronische handtekening. In de nabije toekomst zal dit voor ieder kantoor de standaard worden.

CreAim en KPN zorgen met een bewezen oplossing voor eenvoud, gemak en zekerheid. Graag zetten we onze gezamenlijke ervaring voor u in.