PKIoverheid servercertificaat (standaard SSL, SBR)

Wat doen servercertificaten?

Door SSL-certificaten op uw server te installeren, biedt u uw bezoekers een veilige online (transactie)omgeving. Voor de gebruiker is dit zichtbaar als een ‘hangslot’ in de web browser. SSL-certificaten zorgen voor:

 • authenticatie: zekerheid over de identiteit van de website
 • encryptie: versleutelen van communicatiegegevens zodat ze voor derden onleesbaar verzonden worden

Toepassingen servercertificaten

 • Beveiligen digitale loketten, andere internetdiensten en webshops
 • Beveiligen server-to-serververkeer, bijvoorbeeld tussen webservers en e-mailservers
 • Een specifieke toepassing van servercertificaten is Standard Business Reporting (SBR) voor het aanleveren van informatie aan overheden en banken. Uitgebreide informatie is beschikbaar op Aangifte via SBR met een PKIoverheid certificaat.

Voordelen

 • Servercertificaten van KPN zijn compatible met alle gangbare webbrowsers
 • De PKIoverheid is de standaard voor het beveiligen van elektronische communicatie door en met de overheid
 • Veilig imago als gevolg van de hoge beveiligingsnorm van de PKIoverheid

Tarieven

De actuele tarieven van Servercertificaten vindt u in de prijslijst.

Aanvragen servercertificaat

Aanvragen servercertificaat bij KPN

Productkenmerken

Beveiligingstechnologie 
Alle PKIoverheid servercertificaten zijn standaard voorzien van de SHA256-technologie en een 2048 of 4096 bits RSA sleutel. LET OP: Het is alleen mogelijk om servercertificaten aan te vragen op basis van een CSR met een sleutellengte van 2048 of 4096 bits RSA. Kies één van deze sleutellengtes bij het genereren van uw CSR.

Geldigheid 2 jaar. (Vanaf 1 maart 2018)

Vervangingsvoorwaarden

Indien een certificaat in defecte staat wordt geleverd, zal KPN deze kosteloos vervangen. De klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van het sleutelpaar die tijdens het aanvraag proces (de aanmaak van het zogenaamde CSR) wordt gegenereerd. Indien een uitgegeven certificaat of het behorende sleutelpaar defect raakt, zal KPN deze vervangen door een nieuw certificaat met gelijke looptijd. In andere gevallen als bovenstaand vermeld, waarin een bestaande certificaat voor het einde van de geldigheid vervangen moet worden door een zelfde certificaat, zal KPN bekijken of het vervangingstarief wordt toegepast of dat de normale list prijs berekend zal worden.

Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarbij het vervangingstarief niet toegepast zal worden. Dit betreft het kwijtraken van sleutels/CSR/Certificaat op een systeem bij:

 • Update van het systeem waarop sleutels/CSR/Certificaat is geplaatst;
 • Crash van het systeem waarop sleutels/CSR/Certificaat is geplaatst;
 • Overgang naar een nieuw systeem;

U dient over een beveiligde back-up van uw certificaat met sleutelpaar te beschikken om in bovenstaande situaties uw certificaat te kunnen blijven gebruiken.

Voorwaarde voor het verkrijgen van het vervangingstarief is dat het oude certificaat is ingetrokken.
Voor een vervangingscertificaat wordt het volgende tarief in rekening gebracht.

Bij een geldigheidsperiode van 3 jaar is het vervangingstarief:

Tijdstip van vervanging na levering
Tussen 0 en 12 maanden
Tussen 12 en 24 maanden
Tussen 24 en 36 maanden
Prijs vervangend certificaat
33% aanschafwaarde
66% aanschafwaarde
100% aanschafwaarde

 
Bij een geldigheidsperiode van 2 jaar is het vervangingstarief:

Tijdstip van vervanging na levering
Tussen 0 en 12 maanden
Tussen 12 en 24 maanden
Prijs vervangend certificaat
50% aanschafwaarde
100% aanschafwaarde