Resellers van PKIoverheid certificaten

U kunt PKIoverheid certificaten van KPN ook aanschaffen via één van de resellers van KPN. De resellers richten zich op specifieke doelgroepen en marktsegementen en kunnen daar specifieke ondersteuning geven. Momenteel zijn er de volgende gecontracteerde resellers: