Veelgestelde vragen Algemeen

Wat betekent TSP?

TSP is een afkorting van Trust Service Provider. In het verleden werd de term CSP, Certification Service Provider of Certificatiedienstverlener gebruikt. Hiermee wordt een natuurlijke of rechtspersoon bedoeld, die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met identiteit en vertrouwelijkheid verleent. Een TSP heeft als functie het verstrekken en beheren van certificaten en sleutelinformatie, met inbegrip van de hiervoor voorziene dragers (bijvoorbeeld Pas of USB-stick).
Ik heb certificaten nodig in PKCS#12 formaat, levert KPN dat?

KPN levert een hulpmiddel om op veilige wijze een PKIoverheid (services) server certificaat om te zetten naar PKCS#12 formaat;
de KPN Certificaat aanvraag Assistent.
Kan ik het PKIoverheid certificaat in termijnen betalen?

Dit is niet mogelijk. U ontvangt één factuur voor de volledige looptijd van het certificaat. Deze factuur dient in één keer te worden voldaan.
Ik krijg een factuur voor mijn PKIoverheid certificaat waarop vermeld staat dat KPN deze facturatie heeft uitbesteed aan Cannock, klopt dat?

Ja, KPN heeft inderdaad de financiële administratie rondom de PKIoverheid certificaten uitbesteed aan Cannock. Cannock is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30276356 (zie ook www.cannock.nl).
 
Bankgegevens Cannock

Bank ING
IBAN NL15 INGB 0652 9849 32
Rekeninghouder Stichting beheer derdengelden Cannock
Adres Postbus 103, 6650 AC DRUTEN

Ik krijg een factuur voor mijn PKIoverheid certificaat waarop vermeld staat dat KPN deze facturatie heeft uitbesteed aan X-PACT B.V., klopt dat?

Nee, dat is niet langer correct. X-PACT B.V. is tegenwoordig bekend onder de naam Cannock (zie vraag hierboven). Alleen als het een oude factuur betreft dan zou het kunnen voorkomen dat de naam X-PACT B.V. nog gebruikt wordt.
Ik heb een vraag over mijn factuur, waar kan ik met mijn vraag terecht?

Alle vragen met betrekking tot facturen kunt u stellen aan onze helpdesk voor de facturatie. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 08.45 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 088 – 1168048.
Wat zijn de officiële bedrijfsgegevens van KPN B.V.?

Hieronder vindt u de bedrijfsgegevens van KPN B.V.

Company Legal name KPN B.V.
Registration/Organisation number 27124701
VAT Number NL009292056B01
Vendor Address Wilhelminakade 123
City Rotterdam
Postal Code 3072 AP

Hoe kan ik een Servercertificaat vernieuwen en wat is de geldigheidsduur?

KPN stuurt een e-mailbericht met een gepersonaliseerde link, voor private certificaten in week 10, 7 en 4 en voor publieke certificaten in week 4 en 2 voor het verlopen van een Servercertificaat. Via de link in deze e-mailberichten kunt u de vernieuwing van een Servercertificaat eenvoudig opstarten en zijn zoveel mogelijk gegevens al voor u ingevuld. Bij vernieuwing zal het nieuwe Servercertificaat geldig zijn vanaf het moment van produceren en -indien gestart via de link in de e-mail of via MijnCertficaten- geldig zijn tot de oorspronkelijke geldigheidsdatum van het verlopende Servercertificaat, verhoogd met 3 jaar voor private certificaten en 1 jaar voor publieke (Standaard of EV SSL / QWAC) certificaten.

Deze overlappende geldigheidsduur met uw huidige certificaat stelt u in staat om zonder onderbreking gebruik te maken van uw certificaat en brengt geen extra kosten met zich mee. U kunt daarmee tijdig verlengen om continuïteit te garanderen én tegelijkertijd gebruik maken van de effectieve geldigheidsduur. Als u gebruik maakt van de link in de e-mail of verlengt via MijnCertificaten dan ontvangt u bovendien een vernieuwingskorting.

LET OP: u dient hiervoor de verlenging te starten via de link in het e-mailbericht dat KPN u toestuurt of via MijnCertificaten.

Overige aandachtspunten:

  • De standaard geldigheidsduur van een nieuw publiek (Standaard of EV SSL / QWAC) Servercertificaat is 365 dagen (1 jaar).
  • Als u gebruik maakt van het standaard aanvraagformulier (zonder de link in het e-mailbericht dat KPN u toestuurt) of een nieuw Servercertificaat aanvraagt via MijnCertificaten is de geldigheidsduur de productiedatum van het Servercertificaat plus 3 jaar voor private certificaten en plus 1 jaar voor publieke certificaten. U kunt dan geen aanspraak maken op een vernieuwingskorting zelfs niet voor een Servercertifcaat met dezelfde FQDN/Naam van de Service. U kunt in het aanvraagformulier niet aangeven dat het een vernieuwing betreft, dit is alleen mogelijk door de link uit de herinnerings e-mail te gebruiken of via MijnCertificaten te verlengen.

Is mijn PKIoverheid certificaat ook bruikbaar binnen eHerkenning

Ja, dit kan door uw PKIoverheid Beroepscertificaat of Persoonlijke certificaat binnen het eHerkenningsstelsel te laten registreren. Na ontvangst van uw PKIoverheidscertificaat kunt u de aanvraag van een eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau 4 (eH4) starten met het formulier dat beschikbaar is via https://www.kpn.com/zakelijk/security/privacy/eherkenning/eh4.htm
Hoe kan ik additionele namen opnemen in een PKIoverheid server certificaat (SAN / Subject Alternative Name)

U kunt een servercertificaat geschikt maken voor beveiliging van meerdere domeinnamen en meerdere hostnamen binnen een domein. Zie de toelichting bij CSR genereren.