Veelgestelde vragen FOS

Wat zit er in de verschillende pakketten?

Standaard pakket: € 599 (all-in) exclusief BTW

• PKIoverheid (services) servercertificaat, geldigheidsduur 3 jaar

• Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor

• Aflevering certificaat op elektronische wijze

• Customer service tijdens het bestelproces

Premium pakket: €659 (all-in) exclusief BTW

• PKIoverheid (services) servercertificaat, geldigheidsduur 3 jaar

• Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor

• Aflevering certificaat op elektronische wijze

• Premium customer service tijdens het bestelproces en installatie

• Certificaat installatiegarantie

Wat is het verschil tussen het standaard en het premium pakket?

In het Premium pakket is certificaat installatiegarantie opgenomen en heeft u recht op uitgebreide customer service tijdens de aanvraag- en bestelprocedure. Dat houdt in dat KPN u de zorg uit handen neemt door u te ondersteuning bij het gehele proces van bestelling, abonneeregistratie, certificaataanvraag tot en met installatie van het certificaat op uw PC/server. Het eindresultaat is een in uw PC/server geïnstalleerd certificaat en een back-up van het certificaat.

Bij het standaard pakket pakket heeft u geen recht op de uitgebreide customer service én regelt u de installatie van het certificaat in uw softwarepakket zelf.

Waar moet ik rekening mee houden bij de certificaat installatiegarantie?

U heeft recht op Certificaat installatiegarantie indien u het premium pakket heeft afgenomen en het certificaat gebruikt voor communicatie met het FOS-kanaal.

Als u contact opneemt met KPN voor begeleiding bij installatie, dan dient u de pc/server beschikbaar te hebben waarop u de certificaataanvraag heeft gestart. Uw fiscale softwarepakket moet PKIoverheid (services) server certificaten ondersteunen. KPN kan tijdens de begeleiding van de certificaat installatie desgewenst uw beeldscherm op afstand overnemen. Het overnemen van uw beeldscherm vindt alleen plaats na uw uitdrukkelijke toestemming.
Zodra de installatie van uw certificaat op uw pc/server is uitgevoerd, is het certificaat succesvol geïnstalleerd. Uw softwareleverancier kan u bij het importeren van het certificaat in de software begeleiden.

Voorwaarden voor certificaat installatie garantie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor certificaat installatie garantie:
• KPN ondersteunt per afgenomen premium pakket de installatie van één certificaat op één pc/server.
• KPN ondersteunt alleen actuele versies van software en besturingssystemen.
• KPN is niet verantwoordelijk voor de juiste werking van uw softwarepakket omtrent deze communicatie met het FOS-kanaal.
• De certificaat installatiegarantie is gelimiteerd tot maximaal 16 uur ondersteuning bij installatie van het certificaat. Indien het probleem na 16 uur nog niet is opgelost, dan zal in overleg worden bepaald wat de vervolgstappen zijn.
• Het recht op certificaat installatiegarantie geldt tot maximaal 6 maanden na uitgifte van het certificaat door KPN.
• Uw fiscale softwarepakket moet PKIoverheid (services) server certificaten ondersteunen.
Wat is het FOS-kanaal?

Het FOS-kanaal wordt gebruikt voor het aanleveren van loonheffing-aangiften die groter zijn dan 2 MB (vanaf ongeveer 5.000 inkomstenverhoudingen). Het FOS-kanaal heet ook wel het groteberichtenkanaal. Het FOS-kanaal is van de Belastingdienst. Aanlevering bij het FOS-kanaal verloopt via een fiscaal softwarepakket.
Wat verandert er voor mij als intermediair?

Vanaf 1 juni 2013 moet u voor de aangiften loonheffing via het FOS-kanaal een PKIoverheid (services) servercertificaat gebruiken. Voor die datum maakt u hiervoor gebruik van uw KPN BAPI-certificaat.

Wat verandert er voor mij als softwareleverancier?

Softwareontwikkelaars moeten het proces voor het opzetten van de verbinding met het FOS-kanaal aanpassen o.b.v. de gewijzigde koppelvlakspecificaties FOS. Softwareontwikkelaars kunnen tijdig testen in de pre-productieomgeving, daarvoor moeten zij een PKIoverheid (test)certificaat aanschaffen. De FOS-aanleveraars kunnen zowel via de Belastingdienst als via softwareleveranciers worden geïnformeerd .

Welk certificaat heb ik nodig voor FOS?

Voor het gebruik van FOS-kanaal met uw softwarepakket heeft u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.

Wat moet ik doen om een PKIoverheid (Services) server certificaat te krijgen?

1. Registreer u als abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN

2. Voer de gegevens in voor uw PKIoverheid (Services) servercertificaat

Zodra uw abonneeregistratie is voltooid, ontvangt u een emailbericht van KPN met daarin een link om uw gegevens op te voeren.
3. Persoonlijke identificatie van de opgegeven certificaatbeheerder

De door u opgegeven certificaatbeheerder ontvangt een verzoek om een afspraak te maken voor persoonlijke identificatie.
4. Levering certificaat
U krijgt uw certificaat per email uitgeleverd.

Heb ik nu mijn BAPI-certificaat niet meer nodig? Hoe lang kan ik mijn BAPI certificaat nog gebruiken?

U heeft met ingang van 1 juni 2013 uw BAPI-certificaat niet meer nodig voor aanlevering bij het FOS-kanaal. Zolang u echter gebruik blijft maken van het BAPI-kanaal, heeft u uw BAPI certificaat nog nodig. IB en VpB aangiftes over 2011 kunnen nog worden ingestuurd via het BAPI-kanaal. Omdat SBR stapsgewijs wordt ingevoerd, zullen BAPI en Digipoort vanaf 1 januari 2013 enige tijd naast elkaar bestaan. Daardoor zult u, afhankelijk van uw situatie, de komende jaren zowel een PKIoverheid (services) servercertificaat als een BAPI-certificaat nodig hebben. Meer informatie treft u op de website van de Belastingdienst.
Kan ik voor FOS hetzelfde certificaat gebruiken als voor het BAPI-kanaal?

Nee. Voor het FOS-kanaal hebt u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig. Voor het BAPI-kanaal een KPN BAPI-certificaat.
Kan ik voor FOS hetzelfde certificaat gebruiken als voor communicatie met de Digipoort?

Ja. Voor communicatie met zowel het FOS-kanaal als de Digipoort heeft u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig. Bijvoorbeeld voor aangifte IB/VpB en OB/ICP is communicatie met de Digipoort en een PKIoverheid (services) servercertificaat vereist.
Moet ik per BECON-nummer een certificaat aanvragen?

Dit is niet nodig. Er wordt bij de aanvraag van het PKIoverheid (services) servercertificaat niets gedaan met uw BECON-nummer. Op basis van uw OIN (handelregisternummer) ziet de uitvragende partij welke intermediair u bent.
Waar kan een 'grootaanleveraar' terecht als deze vastloopt, bijvoorbeeld omdat zijn software niet klaar is?

Een ‘grootaanleveraar’ is in principe zelf verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar hebben van FOS-enabled software. U kunt op diverse plekken informatie inwinnen over aansluiten op FOS, technisch of op procesniveau, te beginnen bij uw eigen softwareleverancier.
Wat gebeurt er als niet alle softwareleveranciers klaar zijn voor aanlevering via het FOS-kanaal met PKIoverheid certificaten?

De softwareleveranciers van de fiscale aangiftepakketten die betrokken zijn bij aanlevering via het FOS-kanaal hebben uitgesproken dat zij allen uiterlijk klaar zijn vóór 1 juni 2013. Praktisch gezien is het per 1 maart 2013 reeds mogelijk om een initiële aanmelding te doen.
Persoonlijke identificatie op uw kantoor

KPN laat de persoonlijke identificatie uitvoeren door een van haar partners: AMP.
Zodra KPN uw servercertificaataanvraag in behandeling neemt, zal KPN aan AMP opdracht geven om contact met u op te nemen.
AMP zal u vervolgens een email bericht sturen met instructies hoe u een afspraak kunt maken voor persoonlijke identificatie, op een tijdstip en locatie van uw keuze. Identificatie kan plaatsvinden op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de waddeneilanden.

Nadat de persoonlijke identificatie is afgerond, ontvangt KPN een signaal van AMP en zal KPN de behandeling van uw servercertificaataanvraag vervolgen.

Hoeveel certificaten heb ik nodig?

Doorgaans heeft u één PKIoverheid certificaat nodig, echter dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de softwarepakketten die u gebruikt. Neem contact op met uw software leveranciers om te bepalen of u één of meerdere certificaten nodig heeft

Als u gebruik maakt van verschillende servers waar de softwarepakketen op zijn geïnstalleerd, dan dient elke server die instuurt naar de Belastingdienst via Digipoort een certificaat te hebben.

Moet ik over een internet domeinnaam beschikken?

Ja, de aanvraag voor een PKIoverheid (services) servercertificaat wordt door KPN standaard een domeinnaam opgenomen. U kunt een bestaande domeinnaam opgeven, of u kunt een nieuwe domeinnaam aanvragen bij KPN.
De domeinnaam die ik wil gebruiken staat niet op mijn organisatienaam, wat moet ik doen?

Het is van belang dat de organisatienaam die (bijvoorbeeld bij SIDN) geregistreerd staat als houder van de door u opgegeven domeinnaam, overeenkomt met de naam waaronder u als abonnee bent geregistreerd.

Is dit niet het geval dan zal KPN bij de partij op wiens naam het domein geregistreerd staat om autorisatie vragen.

Moet ik als intermediair over een eigen PKIoverheid services certificaat beschikken?

Voor aanleveren aan het FOS-kanaal heeft u per 1 juni 2013 een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig. Mogelijk kunt u gebruik maken van een verzamelcertificaat, indien uw software leverancier u deze dienst biedt. In alle andere gevallen heeft u een eigen PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.

Wil u tevens SBA berichten kunnen ophalen via de Digipoort, dan kunt u niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een eigen PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.

Hoe moet het PKIoverheid certificaat worden geïnstalleerd?

Dat is afhankelijk van het besturingssysteem en het fiscale softwarepakket waarmee u werkt. Een belangrijk verschil tussen een BAPI PKI -certificaat en een PKIoverheid (services) server certificaat, is dat het BAPI PKI -certificaat via het fiscale softwarepakket kan worden aangevraagd en geïnstalleerd. Een PKIoverheid (services) server certificaat wordt buiten het fiscale softwarepakket om aangevraagd. Uw softwarepakket moet geconfigureerd worden voor het gebruiken of importeren van het PKIoverheid (services) server certificaat.
Hoeveel certificaten moet ik aanschaffen bij het hebben van meerdere KVK nummers en één server?

Per KVK nummer heeft u een apart certificaat nodig. Dit is vanwege het overheidsidentificatie nummer (OID.) Deze ziet er als volgt uit: 0003[KVK nummer]0000 en daarmee kan er gecommuniceerd worden met de Belastingdienst. Of het mogelijk is om meerdere certificaten op één server te installeren, hangt af van uw fiscale software pakket. Neemt u hiervoor contact op met uw software leverancier.
Zijn er nog wijzigingen mogelijk wanneer het certificaat al is uitgegeven?

Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. Indien er gegevens in het certificaat veranderen, zoals naam van uw organisatie en/of KVK nummer, dan dient u een nieuw certificaat aan te vragen.
Worden de kosten voor het PKI overheid services server certificaat verrekend met de reeds betaalde factuur voor het BAPI certificaat ?

Nee, Dit is een nieuw certificaat wat door de belastingdienst verplicht is gesteld voor bepaalde aangiftes per 1 januari 2013. Het BAPI certificaat heeft u nog steeds nodig voor wijzigingen/aangiftes van voorgaande jaren. Het is dus geen vervanging van het BAPI certificaat.
Wat is een verzamelcertificaat?

Dit is een certificaat waarmee meerdere aanleveraars SBR -rapportages versturen naar Digipoort. Er zijn enkele softwareleveranciers die hun klanten de mogelijkheid bieden om met hun certificaat (dus die van de leverancier) de SBR -rapportages te versturen naar Digipoort. Voor het ophalen van SBA berichten kunt u echter niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een PKIoverheid services certificaat nodig.
Ik heb het certificaat per email ontvangen, hoe installeer ik het certificaat?

U heeft het certificaat ontvangen als bijlage in het email bericht van KPN, met als onderwerp: ‘Uw PKIoverheid servercertificaat aanvraag is succesvol verwerkt’. Dit certificaat is in PKCS#7 formaat. U kunt het certificaat installeren op uw systeem of in uw softwarepakket.

Indien u gebruik heeft gemaakt van de KPN Certificaat Aanvraaagassistent om de CSR voor het certificaat te generen bij de aanvraag van uw certificaat, dan vindt u hier de instructies om uw certificaat te installeren.