Veelgestelde vragen SBR

Wat zit er in de verschillende pakketten?

Standaard pakket

• PKIoverheid (services) servercertificaat, geldigheidsduur 3 jaar

• Eenvoudige aanvraag

• Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor

• Aflevering certificaat op elektronische wijze

• Customer service tijdens het bestelproces

 

Premium pakket

• PKIoverheid (services) servercertificaat, geldigheidsduur 3 jaar

• Eenvoudige aanvraag

• Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor

• Aflevering certificaat op elektronische wijze

• Premium customer service tijdens het bestelproces en installatie

• Certificaat installatiegarantie

Wat is het verschil tussen het standaard en het premium pakket?

In het Premium pakket is certificaat installatiegarantie opgenomen en heeft u recht op uitgebreide customer service tijdens de aanvraag- en bestelprocedure. Dat houdt in dat KPN u de zorg uit handen neemt door u te ondersteuning bij het gehele proces van bestelling, abonneeregistratie, certificaataanvraag tot en met installatie van het certificaat. Het eindresultaat is een in uw fiscaal softwarepakket geïnstalleerd certificaat. Ondersteuning bij de installatie gebeurt met behulp van door KPN geselecteerde partijen.

Bij het standaard pakket regelt u de installatie van het certificaat in uw softwarepakket zelf.

Waar moet ik rekening mee houden bij de certificaat installatiegarantie?

U heeft recht op Certificaat installatiegarantie indien u het premium pakket heeft afgenomen en het certificaat gebruikt voor SBR communicatie met de Digipoort.

Als u contact opneemt met KPN voor begeleiding bij installatie, dan dient u uw fiscale softwarepakket beschikbaar te hebben. Uw fiscale softwarepakket moet PKIoverheid (services) server certificaten ondersteunen. KPN kan tijdens de begeleiding van de certificaat installatie desgewenst uw beeldscherm op afstand overnemen. Het overnemen van uw beeldscherm vindt alleen plaats na uw uitdrukkelijke toestemming.
Zodra de installatie van uw certificaat in uw softwarepakket is uitgevoerd, is het certificaat succesvol geïnstalleerd.

Voorwaarden voor certificaat installatiegarantie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor certificaat installatiegarantie:
• Voor de pakketten Kluwer EBV, Elsevier Communicatie Module, Exact Online, Exact Globe, Tecknow, Infine, SnelStart, Afas en Twinfield garandeert KPN de installatie van het certificaat.
• Voor andere pakketten dan bovenstaand vermeld, ondersteunt KPN u tevens met premium support, met een limitering op de duur van de ondersteuning tot maximaal 16 uur. In het zeer uitzonderlijke geval dat een probleem niet binnen 16 uur is opgelost, zal in overleg worden bepaald wat de vervolgstappen zijn.
• KPN ondersteunt per afgenomen premium pakket de installatie van één certificaat in de benodigde softwarepakketten.
• Aan de toepasbaarheid van de PKIoverheid certificaten gelden minimale eisen aan software en besturingssystemen. KPN hanteert voor de installatiegarantie de systeemeisen gesteld door Logius.
• Voor de juiste werking van uw fiscale softwarepakket kan KPN geen verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.
• Het recht op certificaat installatiegarantie geldt tot maximaal 6 maanden na uitgifte van het certificaat door KPN.
Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Uw bedrijfsadministratie is het bronbestand: u kunt de gegevens eenvoudig hergebruiken voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Zo hebt u minder werk aan het samenstellen van de verplichte rapportages.
Wat is de Digipoort?

Digipoort is de veilige digitale communicatielijn met de overheid voor bedrijven. Het verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en overheden anderzijds. SBR rapportages die naar de Belastingdienst, KvK en het CBS worden verstuurd, gaan via Digipoort. Het is dus het digitale postkantoor voor/tussen de overheid en bedrijven.

Alle rapportages die u met SBR aan de overheidsinstellingen aanlevert, lopen via 1 betrouwbaar digitaal kanaal van de overheid: Digipoort. De rapportages die u met SBR aan de deelnemende banken aanlevert, lopen via een vergelijkbaar kanaal: de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

Hoe kom ik als buitenlandse organisatie aan een OIN (Organisatie Identificatie Nummer)?

Vanwege aangepaste regelgeving van de overheid moeten buitenlandse organisaties zonder Nederlandse kamer van Koophandel registratie een eigen OIN nummer hebben. Dit OIN nummer moet opgenomen worden in de aanvraag voor het certificaat. Zonder dit OIN nummer is het certificaat niet bruikbaar voor SBR of Digipoort toepassingen. Informatie over het verkrijgen van een OIN nummer kan via de overheidsorganisatie met wie u wil communiceren of via Logius en/of 0900 555 4555
Wat is de essentie van de verplichtstelling van het gebruik van SBR?

Het doel van de verplichtstelling is dat er éen gestandaardiseerde aanlevermethode ontstaat voor ondernemers en intermediairs, waardoor rapporteren sneller, efficiënter en kwalitatief beter wordt. Het betekent dat voor een aantal rapportages aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het CBS en diverse banken één samenstel- en aanlevermethodiek ontstaat: die van Standard Business Reporting. Intermediairs en softwareleveranciers hebben om de verplichtstelling gevraagd, omdat die een duidelijke richting geeft aan wat er moet gebeuren.

Als u voor de aangiftes gebruik maakt van het persoonlijk domein van de Belastingdienst, verandert er voor u niets. Dat blijft bestaan. Wanneer u vanuit uw software aanlevert, verandert er wel iets. Uw software moet worden aangepast op het gebruik van XBRL, u hebt een PKIoverheid certificaat nodig en een koppeling met Digipoort. Het eerste en laatste regelt uw softwareleverancier. Voor het tweede, het certificaat, wordt aangeraden u nu al op een leverancier te oriënteren. Tijdige aanvraag van een certificaat is essentieel.

Waarom deze timing?

Er is al enkele jaren sprake van SBR als standaard voor financieel rapporteren, omdat het op vele fronten voordelen oplevert voor alle ketenpartners (ondernemer, intermediair, uitvragende partij en vice versa). Gebleken is dat de aantallen berichten geleidelijk toenamen, waarbij de urgentie van het gebruik van SBR uitbleef. Marktpartijen, en vertegenwoordigers van hen, hebben de overheid gevraagd een duidelijke keuze te maken voor SBR als standaard. Dit advies is door de minister van EL&I ter harte genomen. Door de Belastingdienst is altijd gecommuniceerd dat de overgang van BAPI naar Digipoort minstens één jaar van te voren zou worden aangekondigd. Dat is hiermee gebeurd.
Wat verandert er voor mij als intermediair?

Vanaf 1 januari 2013 moet u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012 doen met SBR via het beveiligde digitale kanaal van de overheid: Digipoort. Gebruikt u een pincode? Dan kunt u vanaf 1 februari 2013 voor bepaalde aangiften de pincode niet meer gebruiken.

Stap voor stap vervangt de Belastingdienst het BAPI-kanaal door het overheidsbrede kanaal Digipoort. Te beginnen bij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012. U kunt deze aangiften vanaf 1 januari 2013 alleen nog doen met SBR. Daarvoor hebt u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.

Wat merk ik als ondernemer van SBR?

Als u gebruik maakt van het persoonlijk domein van de Belastingdienst voor het doen van aangifte, verandert er voor u niets. Als u gebruik maakt van een fiscaal intermediair, kan uw intermediair u informeren over eventuele veranderingen.
Welk certificaat heb ik nodig voor SBR?

Voor het gebruik van SBR met uw softwarepakket heeft u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.
Wat is de ingangsdatum van een certificaat bij certificaatvernieuwing?

U krijgt een aantal weken voorafgaand aan het verlopen van uw certificaat een bericht van KPN, inclusief een link voor het opstarten van aanvraagproces voor het vernieuwen van een certificaat.
Bij een vernieuwing van een bestaand certificaat gaat de looptijd van het nieuwe certificaat in bij uitlevering.
Wat moet ik doen om een PKIoverheid (Services) server certificaat te krijgen?

1. Registreer u als abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN
klik hier
2. Voer de gegevens in voor uw PKIoverheid (Services) servercertificaat
Zodra uw abonneeregistratie is voltooit ontvangt u een emailbericht van KPN met daarin een link om uw gegevens op te voeren.
3. Persoonlijke identificatie van de opgegeven certificaatbeheerder
De door u opgegeven certificaatbeheerder ontvangt een verzoek om een afspraak te maken voor persoonlijke identificatie.
4. Levering certificaat
U krijgt uw certificaat per email uitgeleverd.
Heb ik nu mijn BAPI certificaat niet meer nodig? Hoe lang kan ik mijn BAPI certificaat nog gebruiken?

Zolang u gebruik blijft maken van het BAPI-kanaal, heeft u uw BAPI certificaat nog nodig. IB en VpB aangiftes over 2011 kunnen nog worden ingestuurd via het BAPI-kanaal. Omdat SBR stapsgewijs wordt ingevoerd, zullen BAPI en Digipoort vanaf 1 januari 2013 enige tijd naast elkaar bestaan. Daardoor zult u, afhankelijk van uw situatie, de komende jaren zowel een PKIoverheid (services) servercertificaat als een BAPI-certificaat nodig hebben. Meer informatie treft u op de website van de Belastingdienst.
Ik gebruik BAPI, heb ik Digipoort dan wel nodig?

Voor de aanlevering aan de Belastingdienst kunt u nu nog het BAPI-kanaal gebruiken. Om te zorgen dat er op een eenvoudige en uniforme wijze informatie wordt uitgewisseld met de overheid zal het Belastingdienst-specifieke kanaal BAPI op den duur vervangen worden door Digipoort. Met de verplichtstelling vanaf 2013 voor de aangifte van IB en VpB via SBR, betekent dit dat voor die stromen gebruik maakt van de Digipoort.
Kan ik voor Digipoort hetzelfde certificaat gebruiken als voor het BAPI-kanaal?

Nee. Voor Digipoort hebt u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig. Voor het BAPI-kanaal een KPN BAPI-certificaat.
Moet ik per BECON-nummer een certificaat aanvragen?

Dit is niet nodig. Er wordt bij de aanvraag van het PKIoverheid (services) servercertificaat niets gedaan met uw BECON-nummer. Op basis van uw OIN (handelregisternummer) ziet de uitvragende partij welke intermediair u bent.
Welk certificaat heb ik nodig voor aanlevering aan een bank?

Voor aanlevering aan een bank heeft u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig, zoals u dit ook nodig heeft voor aanlevering aan de Digipoort. Meer informatie over aanlevering aan de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) is te vinden op http://www.rapportageportaal.nl
Bij welke organisaties kan ik SBR gebruiken?

U kunt SBR gebruiken bij:

  • De Belastingdienst, voor de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting, de aangifte omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire prestaties, de uitstelregeling, het verzoek om (een wijziging van) een voorlopige aanslag, het aanvragen en ontvangen van een Service Bericht Aanslag
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor statistiekopgaven
  • De Kamer van Koophandel, voor jaarrekeningen
  • Diverse banken, voor kredietrapportages

Waar kan een intermediair terecht als deze vastloopt, bijvoorbeeld omdat het softwarepakket nog niet klaar is voor SBR?

Een intermediair is in principe zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanschaffen van ‘SBR-enabled’ software. U kunt op diverse plekken informatie inwinnen over aansluiten op SBR, technisch of op procesniveau, te beginnen bij uw eigen softwareleverancier. Ook kunt u contact opnemen met uw beroeps- of kantoororganisatie: die is op de hoogte van SBR en de gevolgen daarvan. Voor technische aansluiting op Digipoort is er de servicedesk Logius: 0900 555 4555 (10 ct p/m) en servicecentrum@logius.nl.
Vanaf wanneer is de aangifte LH verplicht via SBR?

De Belastingdienst heeft het besluit om de aangifte Loonheffing via SBR te laten lopen nog niet genomen.

Loonheffing aangifte via het groteberichten kanaal (FOS-kanaal), is daarop een uitzondering. Hiervoor geldt dat voor aanlevering aan het FOS-kanaal sinds 1 juni 2013 een PKIoverheid (services) servercertificaat vereist is.

Wat gebeurt er als een ondernemer als zelfaangever niet kan aanleveren via Digipoort?

SBR wordt de exclusieve manier van elektronische system-to-system aanlevering van bepaalde financiële rapportages aan de overheid. Wanneer de zelfaangever ervoor kiest hiervan geen gebruik te maken, heeft deze een alternatief in de vorm van het persoonlijk domein van de Belastingdienst.
Waarom wordt BAPI vervangen, het werkt toch goed?

Voor de Belastingdienst gebruikt u het BAPI-kanaal. Voor het toezenden naar andere overheids- en semi-overheidsinstanties wordt Digipoort gebruikt. Om op een eenvoudige en uniforme wijze informatie met de overheid uit te wisselen, wordt het Belastingdienst-specifieke kanaal BAPI vervangen door Digipoort.
Waarom geldt uitfasering van BAPI eerst voor IB en VpB?

Het is essentieel dat de fiscale aangiftepakketten tijdig klaar zijn voor SBR. Voor de IB- en VpB-aangiften is het aantal softwarepakketten overzichtelijk, zodat een goede begeleiding en monitoring mogelijk is. Deze leveranciers hebben daarnaast aangegeven in de loop van 2012 hun producten gereed/aangepast te hebben. Tevens bevorderen deze stromen het domeinoverstijgende karakter van SBR, omdat de jaarrekeningenstroom van de KvK, de productiestatistiek van CBS en de kredietrapportages van het bankenconsortium hier nauw op aansluiten.
PKIoverheid certificaten voor BAPI-pin gebruikers

De digitale ondertekening van aangiften moet betrouwbaar zijn. Een pincode als ondertekening in aangifte- en administratiesoftware is verouderd. Daarom schaft de Belastingdienst het gebruik van pincodes stap voor stap af.

Vanaf 1 januari 2013 is een PKIoverheid (services) servercertificaat (Digipoort) nodig voor:

  • het doen van aangiften inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers over 2012
  • het doen van aangiften vennootschapsbelasting over 2012
  • het aanvragen van uitstel voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012
  • het aanvragen en ontvangen van een Service Bericht Aanslag (SBA) voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. SBA is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA).

Tevens is een PKIoverheid (services) severcertificaat nodig voor het verzoeken om (een wijziging van) een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2014.

Vanaf 1 januari 2014 is SBR verplicht voor de aangifte en wijzigingen omzetbelasting (btw) en de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) over 2014. Andere belastingstromen volgen later.

Aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over 2011 en eerdere jaren met KPN BAPI-certificaat

Voor het doen van aangiften en verzoeken om uitstel voor vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting over 2011 en eerdere jaren hebt u het BAPI-certificaat van KPN of een PKIoverheid certificaat nodig. Er zijn 2 situaties:

U gebruikt nu het BAPI-certificaat van KPN. U blijft dit certificaat voor deze aangiften gebruiken.

U gebruikt nu een pincode. Vanaf 1 februari 2013 schaft de Belastingdienst het gebruik van pincodes voor deze aangiften af. Neem contact op met uw softwareleverancier voor een BAPI-certificaat.

Elektronische Kopie Aanslag wordt Service Bericht Aanslag

De Elektronische Kopie Aanslag (EKA) die u nu via het BAPI-kanaal ontvangt, krijgt binnen Digipoort een opvolger: de Service Bericht Aanslag (SBA). Wij zetten machtigingen voor EKA’s niet automatisch om in machtigingen voor SBA’s. U moet voor elk belastingjaar en per belastingmiddel machtigingen voor SBA’s aanvragen. Dat doet u met uw PKIoverheid services certificaat in Digipoort.
Schema verplicht gebruik SBR voor gebruikers van het KPN BAPI-certificaat

In onderstaande schema’s leest u per aangiftesoort wanneer u SBR (met een PKIoverheid services servercertificaat) of BAPI (met een KPN BAPI-certificaat) moet gebruiken. Als SBR al mogelijk is, moet uw software klaar zijn voor SBR.

Aangiftejaar

SBR of BAPI

Aangifte inkomstenbelasting

tot en met 2011 U doet aangifte met SBR of BAPI.
2012 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Aangifte vennootschapsbelasting

tot en met 2011 U doet aangifte met SBR of BAPI.
2012 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Aanvraag uitstel aangifte
inkomstenbelasting

2012 U vraagt uitstel aan met SBR of BAPI.
2013 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Aanvraag uitstel aangifte
vennootschapsbelasting

2012 U vraagt uitstel aan met SBR of BAPI.
2013 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Verzoek om (wijziging) voorlopige
aanslag inkomstenbelasting

tot en met 2012 U doet een verzoek met BAPI.
2013 U doet een verzoek met SBR of BAPI.
2014 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Verzoek om (wijziging) voorlopige
aanslag vennootschapsbelasting

tot en met 2012 U doet een verzoek met BAPI.
2013 U doet een verzoek met SBR of BAPI.
2014 en
latere jaren
SBR is verplicht.

Aangifte btw

tot en met 2013 U doet aangifte met SBR of tot 1 juni 2014 met BAPI.
2014 en latere jaren SBR is verplicht.

Opgaaf ICP

tot en met 2013 U doet opgaaf met SBR of tot 1 juni 2014 met BAPI.
2014 en latere jaren SBR is verplicht.

Loonheffingen

Alle jaren U doet aangifte loonheffingen met BAPI. Vanaf 1 januari 2016 kunt u de aangifte loonheffingen tevens met een SBR-certificaat doen.

Persoonlijke identificatie op uw kantoor

KPN laat de persoonlijke identificatie uitvoeren door een van haar partners: AMP.
Zodra KPN uw servercertificaataanvraag in behandeling neemt, zal KPN aan AMP opdracht geven om contact met u op te nemen.
AMP zal u vervolgens een email bericht sturen met instructies hoe u een afspraak kunt maken voor persoonlijke identificatie, op een tijdstip en locatie van uw keuze. Identificatie kan plaatsvinden op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de waddeneilanden.

Nadat de persoonlijke identificatie is afgerond, ontvangt KPN een signaal van AMP en zal KPN de behandeling van uw servercertificaataanvraag vervolgen.

Mijn organisatie is gevestigd in het buitenland. Hoe kom ik aan een handelsregisternummer?

U dient uw organisatie (tevens) in te schrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Zodra uw organisatie is ingeschreven ontvangt u een handelregisternummer. Dit nummer vormt de basis voor een OIN nummer, dat vereist is om via de de Digipoort met de Belastingdienst te communiceren.
Hoeveel certificaten heb ik nodig?

Doorgaans heeft u één PKIoverheid certificaat nodig, echter dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de softwarepakketten die u gebruikt. Neem contact op met uw software leveranciers om te bepalen of u één of meerdere certificaten nodig heeft

Als u gebruik maakt van verschillende servers waar de softwarepakketen op zijn geïnstalleerd, dan dient elke server die instuurt naar de Belastingdienst via Digipoort een certificaat te hebben.

Moet ik over een internet domeinnaam beschikken?

Ja, de aanvraag voor een PKIoverheid (services) servercertificaat wordt door KPN standaard een domeinnaam opgenomen. U kunt een bestaande domeinnaam opgeven, of u kunt een nieuwe domeinnaam aanvragen bij KPN.
De domeinnaam die ik wil gebruiken staat niet op mijn organisatienaam, wat moet ik doen?

Het is van belang dat de organisatienaam die (bijvoorbeeld bij SIDN) geregistreerd staat als houder van de door u opgegeven domeinnaam, overeenkomt met de naam waaronder u als abonnee bent geregistreerd.

Is dit niet het geval dan zal KPN bij de partij op wiens naam het domein geregistreerd staat om autorisatie vragen.

Ik bezit geen server maar gebruik een standalone computer, kan dit?

Dit is mogelijk, wel raden wij u aan om het Premium pakket af te nemen omdat installatie op een standalone computer gecompliceerd kan zijn.
Kan ik het certificaat van een collega gebruiken voor het ophalen van SBA berichten?

Het is mogelijk om een PKIoverheid (services) servercertificaat te gebruiken voor het ophalen van SBA berichten. Echter, het is alleen mogelijk om een SBA bericht op te halen voor een specifieke administratie, met het certificaat die aan die specifieke administratie is gekoppeld bij de belastingdienst.
Uw klant ziet op de aanslag de naam van de abonnee zoals vermeld in het gekoppelde certificaat. Indien u niet wenst dat de organisatienaam van uw collega vermeld staat op de aanslag van uw klant, dan dient u zelf een certificaat aan te vragen en bij de belastingdienst te laten koppelen aan de administratie van uw klant.
Moet ik als intermediair over een eigen PKIoverheid services certificaat beschikken?

U moet vanaf 01 januari 2013 de aangiftes IB en VpB (2012) met behulp van een PKIoverheid services certificaat versturen naar Digipoort. Mogelijk kunt u ook gebruik maken van een verzamelcertificaat, indien uw software leverancier u deze dienst biedt.
Voor het ophalen van SBA berichten kunt u echter niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een PKIoverheid services certificaat nodig.
Hoe moet het PKIoverheid certificaat worden geïnstalleerd?

Dat is afhankelijk van het besturingssysteem en het fiscale softwarepakket waarmee u werkt. Een belangrijk verschil tussen een BAPI PKI -certificaat en een PKIoverheid (services) server certificaat, is dat het BAPI PKI -certificaat via het fiscale softwarepakket kan worden aangevraagd en geïnstalleerd. Een PKIoverheid (services) server certificaat wordt buiten het fiscale softwarepakket om aangevraagd. Uw softwarepakket moet geconfigureerd worden voor het gebruiken of importeren van het PKIoverheid (services) server certificaat.
Hoe zit het met de uitstelregeling en PKIoverheid (services) server certificaten?

Wanneer u gebruik maakt van de uitstelregeling dan dient u dit uitstel aan te vragen voor 1 april 2013. Dit betekent dat (ruim) vóór deze datum het PKIoverheid (services) server certificaat aanwezig moet zijn en moet werken binnen uw fiscale software.
Hoeveel certificaten moet ik aanschaffen bij het hebben van meerdere KVK nummers en één server?

Per KVK nummer heeft u een apart certificaat nodig. Dit is vanwege het overheidsidentificatie nummer (OID.) Deze ziet er als volgt uit: 0003[KVK nummer]0000 en daarmee kan er gecommuniceerd worden met de Belastingdienst. Of het mogelijk is om meerdere certificaten op één server te installeren, hangt af van uw fiscale software pakket. Neemt u hiervoor contact op met uw software leverancier.
Zijn er nog wijzigingen mogelijk wanneer het certificaat al is uitgegeven?

Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. Indien er gegevens in het certificaat veranderen, zoals naam van uw organisatie en/of KVK nummer, dan dient u een nieuw certificaat aan te vragen.
Moet ik opnieuw bijlagen meesturen bij mijn abonneeregistratie van het PKI overheidscertificaat?

Indien u KPN BAPI-certificaathouder bent en van KPN een brief heeft ontvangen met uw persoonlijke code ten behoeve van SBR, dan is het in principe niet nodig om bijlagen bij uw abonneeregistratie te sluiten.

Uitzondering hierop kan zijn de kopie van een wettelijk identiteitsbewijs, voor nieuw opgegeven personen of in het geval een identiteitsbewijs is verlopen.

Wat is de BIV?

De BIV staat voor Bancaire Infrastructurele Voorziening. De BIV is de zelfde soort voorziening als Digipoort, maar dan bestemd voor aanlevering van rapportages aan de banken. Als aanleveraar merkt u niet dat dit twee verschillende kanalen zijn. Uw softwareleverancier heeft dit voor u opgelost. Meer informatie over de BIV treft u op www.rapportageportaal.nl

Is er een alternatief voor Digipoort?

Als uw software geen koppeling heeft met Digipoort en u geen portal (een externe aanleverservice) wilt gebruiken, dan kunt u bestanden handmatig uploaden aan het zogenoemde aanleverportaal. Die verzorgt dan de doorgeleiding naar Digipoort. Dit is een optie wanneer u heel sporadisch aanlevert.
Worden de kosten voor het PKI overheid services server certificaat (SBR) verrekend met de reeds betaalde factuur voor het BAPI certificaat ?

Nee, Dit is een nieuw certificaat wat door de belastingdienst verplicht is gesteld voor bepaalde aangiftes per 1 januari 2013. Het BAPI certificaat heeft u nog steeds nodig voor wijzigingen/aangiftes van voorgaande jaren. Het is dus geen vervanging van het BAPI certificaat.
Wat is het beroepscertificaat en wat betekent het voor SBR?

Met het beroepscertificaat van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ( NBA ) kan de accountant in het elektronisch verkeer verklaringen en assurance-rapporten ondertekenen. Het beroepscertificaat is een persoonsgebonden PKIoverheid certificaat voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, waarin ook de inschrijving in het AA- of RA-register en de naam van het kantoor van de accountant is opgenomen. Een organisatie die een verklaring of rapport vraagt (publiek of privaat, toezichthouder, dienstverlener etc.) kan het gebruik van het beroepscertificaat voorschrijven. Bij het SBR berichtenverkeer via Digipoort is gebruik van een beroepscertificaat momenteel niet mogelijk.
Wat is een verzamelcertificaat?

Dit is een certificaat waarmee meerdere aanleveraars SBR -rapportages versturen naar Digipoort. Er zijn enkele softwareleveranciers die hun klanten de mogelijkheid bieden om met hun certificaat (dus die van de leverancier) de SBR -rapportages te versturen naar Digipoort. Voor het ophalen van SBA berichten kunt u echter niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een PKIoverheid services certificaat nodig.
Kan ik voor aanlevering via SBR gebruik maken van een verzamelcertificaat?

De Belastingdienst staat momenteel nog toe om SBR aanleveringen van IB/VpB te baseren op een PKIoverheid verzamelcertificaat. Echter, indien u SBA ‘s (Service Bericht Aanslag, opvolger van de EKA ) wenst te ontvangen, dient u te beschikken over een eigen PKIoverheid (services) server certificaat.
Ik heb het certificaat per email ontvangen, hoe installeer ik het certificaat?

U heeft het certificaat ontvangen als bijlage in het email bericht van KPN, met als onderwerp: ‘Uw PKIoverheid servercertificaat aanvraag is succesvol verwerkt’. Dit certificaat is in PKCS#7 formaat. U kunt het certificaat installeren op uw systeem of in uw softwarepakket.

Indien u gebruik heeft gemaakt van de KPN Certificaat Aanvraag Assistent om de CSR voor het certificaat te generen bij de aanvraag van uw certificaat, dan vindt u hier de instructies om uw certificaat te installeren.

Ik heb per ongeluk dubbel besteld, wat nu?

KPN heeft BAPI-abonnees in oktober per brief een aanbod gedaan om gemakkelijk en zorgeloos over te stappen naar PKIoverheid. Voor sommige BAPI-abonnees kan het onduidelijk zijn geweest dat zij een vrije keuze hebben met betrekking tot de keuze voor een PKIoverheid certificaat verstrekker. Indien u bent ingegaan op zowel het aanbod van KPN als dat van een andere aanbieder, dan heeft u een dubbele bestelling gedaan voor een PKIoverheid certificaat.

Indien u voor 6 december onbedoeld zowel een PKIoverheid (services) server certificaat bij KPN als bij een andere aanbieder heeft besteld, en u wilt uw certificaat teruggeven aan KPN, neemt u dan contact op met 088-6610621.