BAPI dienstverlening beëindigd en vervangen door PKIoverheid SBR certificaat

De belastingdienst heeft per 1 maart 2017 het BAPI kanaal afgesloten. Tot 31 december 2017 was het nog mogelijk met behulp van uw BAPI certificaat bevragingen uit te voeren.

Ter vervanging van BAPI is de belastingdienst overgegaan op SBR. SBR is een methode om digitaal gestandaardiseerde financiële rapportages samen te stellen en aan te leveren. Het zorgt voor efficiëntere aanlevering en verwerking, minder fouten, meer tijdwinst en vooral: eenduidigheid en standaardisatie. Standard Business Reporting (SBR) wordt de standaard voor financieel rapporteren aan de overheid.

U kunt een SBR certificaat aanvragen via KPN. De aanvraag is te starten via Aangifte via SBR. Hier vindt u ook een uitgebreide toelichting over SBR.

Neemt u bij vragen contact op met de Servicedesk