Aanleveringen via FOS-kanaal met een PKIoverheid certificaat

Waarom en voor wie is een PKIoverheid certificaat nodig voor aanlevering via het FOS-kanaal?

Indien uw loonheffing-aangiftes groter zijn dan 2 MB (vanaf ongeveer 5.000 inkomstenverhoudingen), dan verloopt de aanlevering met uw softwarepakket bij de Belastingdienst over het FOS-kanaal  (groteberichtenkanaal).  De Belastingdienst  stelt gebruikers van het FOS-kanaal verplicht  om vanaf 1 juni 2013 gebruik te maken van een  PKIoverheid (services) servercertificaat.

Voor aangifte van  loonheffing via het FOS-kanaal moet uw softwarepakket gebruik maken van een PKIoverheid (services) servercertificaat.

Het certificaat zorgt voor veilige uitwisseling van aangiftes en gegevens met het FOS-kanaal. Via het certificaat wordt uw organisatie herkend als vertrouwde afzender van gegevens.

Wat moet ik doen?

Uw softwarepakket moet voor 1 juni 2013 voorzien zijn van een PKIoverheid servercertificaat en aangemeld zijn bij de Belastingdienst.

Als u al een PKIoverheid (services) servercertificaat heeft en als deze is geïnstalleerd in uw software, dan hoeft u dit certificaat alleen nog bij de Belastingdienst aan te melden ter controle. Hoe u dit doet, staat beschreven op de site van de Belastingdienst.

Als uw organisatie nog geen PKIoverheid (services) servercertificaat heeft, vraag dan een PKIoverheid (services) servercertificaat aan bij KPN en installeer dit certificaat in uw software. Uw softwareleverancier kan u bij de installatie begeleiden.

Aanvraagprocedure

Op hoofdlijnen is de certificaat aanvraagprocedure als volgt:

1. U wordt abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN
Abonneeregistratie PKIoverheid van KPN

2. U vraagt een PKIoverheid (services) servercertificaat aan
Aanvraagprocedure PKIoverheid servercertificaat

3. Uw certificaatbeheerder installeert uw certificaat in uw software pakket

Waarom kiezen voor KPN

  1. Eenvoudige abonnee registratie en certificaataanvraag
  2. Gemakkelijke oplossing voor identificatie en installatie
  3. Zekerheid dat uw certificaat op tijd werkt

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen via mail of per telefoon

Wilt u meer weten, kijk dan of uw vraag beantwoord is bij de
Veelgestelde vragen FOS
of neem dan contact op met de
Servicedesk