PKIoverheid certificaten

Wat zijn PKIoverheid certificaten?

Public Key Infrastructure (PKI) voor de overheid, kortweg PKIoverheid, maakt betrouwbare digitale communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. PKIoverheid is een zeer hoogwaardige en veilige infrastructuur, gebaseerd op digitale certificaten.

PKIoverheid certificaten zijn digitale certificaten die moeten voldoen aan de eisen van de overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitgifteproces en de koppeling aan een stamcertificaat (certificaathiërarchie). Ze zijn dé standaard voor het beveiligen van elektronische (overheids)diensten.

Zowel de overheid als bedrijven kunnen gebruik maken van PKIoverheid certificaten. Beroepscertificaten zijn alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren met een zogenaamd Erkend Beroep.

Waarom kiezen voor KPN?

KPN geeft al meer dan 10 jaar certificaten uit voor zowel PKIoverheid als andere omgevingen. De dienstverlening wordt jaarlijks zowel intern als extern geaudit.

KPN is een Gekwalificeerde Trust Service Provider (TSP) en geaccrediteerd door Agentschap Telecom in Nederland om gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekening uit te mogen geven. Onafhankelijk is vastgesteld dat KPN voldoet aan de eisen van de ETSI EN 319 411-1 en ETSI EN 319 411-2 standaarden. eIDAS

 

Soorten PKIoverheid certificaten

KPN is een door de overheid goedgekeurde vertrouwensdienstverlener (TSP) en geeft vijf soorten PKIoverheid certificaten uit:

Servercertificaten

Extended Validation SSL certificaten (EV SSL)

Persoonlijke certificaten (organisatiegebonden)

Beroepscertificaten

Groepscertificaten

Toepassingen PKIoverheid certificaten

PKIoverheid certificaten voldoen naast eisen vanuit de overheid ook aan de relevante industrie standaarden. Daarom zijn ze bruikbaar in combinatie met standaard software voor diverse toepassingen. Onderstaande overzicht geeft een indruk van de toepassingen.

Toepassing Type certificaat Mogelijke aplicaties
Rechtsgeldige elektronische handtekening Persoonlijke en Beroepscertificaten Bijvoorbeeld ondertekening van PDF bestanden met Adobe Reader of met YouSign.
SBR of Digipoort koppeling Servercertifcaat met daarin opgenomen een Organisatie-identificatentificatennummer (OIN) Vereist dat uw financiële softwarepakket geschikt is.
Beveiligen van websites Servercertificaten, EV SSL Alle gangbare webservers zoals Microsoft IIS, Apache en NGIX
Aanloggen op een website of webservice Persoonlijke, Beroeps- en Groepscertificaten  Gangbare webbrowsers
Versleutelen of ondertekenen van e-mailberichten Persoonlijke, Beroeps- en Groepscertificaten. E-mail clients zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird.

Neemt u bij vragen over mogelijke toepassingen contact op met de Servicedesk.