Toepassingen PKIoverheid certificaten

Een PKIoverheid certificaat van KPN werkt als een digitaal paspoort, waarmee u informatie en documenten veilig en rechtsgeldig online uitwisselt. De certificaten zijn voor uiteenlopende toepassingen geschikt.

Generieke toepassingen

PKIoverheid certificaten voldoen naast eisen vanuit de overheid ook aan de relevante industrie standaarden. Daarom zijn ze bruikbaar in combinatie met standaard software voor diverse toepassingen. Onderstaande overzicht geeft een indruk van de toepassingen.

Toepassing Type certificaat Mogelijke applicaties
Rechtsgeldige elektronische handtekening Persoonlijke en Beroepscertificaten Bijvoorbeeld ondertekening van PDF bestanden met Adobe Reader.
SBR of Digipoort koppeling Digipoort PRIVATE Servercertifcaat met daarin opgenomen een Organisatie-identificatie­nummer of Handels­register­nummer (OIN/HRN) Uw financiële softwarepakket dat u gebruikt voor uw belastingaangifte.
Beveiligen van websites Standaard servercertificaten, SSL/TLS Alle gangbare webservers zoals Microsoft IIS, Apache en NGIX
Aanloggen op een website of webservice Persoonlijke, Beroeps- en Groepscertificaten Gangbare webbrowsers
Versleutelen of ondertekenen van e-mailberichten Persoonlijke, Beroeps- en Groepscertificaten. E-mail clients zoals Microsoft Outlook of Mozilla Thunderbird.

 

Specifieke toepassingen

Voor verschillende markten en toepassingsgebieden gelden specifieke regels en afspraken die van belang zijn bij de aanvraag van uw PKIoverheid certificaten. Via het menu kunt u informatie vinden indien u uw PKIoverheid certificaat voor één van deze toepassingen wilt gaan gebruiken.

Neemt u bij vragen over mogelijke toepassingen contact op met de Servicedesk.