Mijn registratie

Het is van belang dat uw geregistreerde gegevens actueel zijn. Dit voorkomt onder andere vertraging bij de verlenging van uw certificaten. Via het menu kunt u de gegevens behorend bij uw abonnee registratie wijzigen. Dit betreft:

  • Intrekken van certificaten, bijvoorbeeld bij verlies of wijziging van gegevens die in het certificaat zijn opgenomen;
  • Het beheren van uw certificaten via MijnCertificaten;
  • Wijzigingen van uw gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizing of wijziging van de contactpersoon die namens uw organisatie bevoegd is om certificaten aan te vragen;
  • Wijziging van certifcaatbeheerders.