Elektronische Opslagplaats

(English version of this page)

Overeenkomsten

Gebruikersovereenkomst Gekwalificeerde Certificaten

Relying Party Agreement (RPA)

Bijzondere Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene voorwaarden KPN

Certificaten zoeken en Certificaat Status Informatie

Doorzoek onze online certificaten database om de inhoud of de status van een specifiek certificaat op te vragen.

Certificate Policies

PKIoverheid Programma van Eisen (PKIoverheid PvE)

DigiCert Certificate Policy and related information

Certification Practice Statements

De TSP dienstverlening (incl. het klantenservicebeleid) van KPN is beschreven in de Certification Practice Statements. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diensten die onder het PKIoverheid stelsel cq. binnen het DigiCert Trust Network vallen.

KPN PKIoverheid Certification Practice Statement (Nederlandstalig)
Dit Certification Practice Statement is ook van toepassing op KPN PKIoverheid Private Services certificaten.

KPN PKIoverheid Certification Practice Statement (Engelstalig)

KPN PKIoverheid PKI Disclosure Statement

KPN DigiCert Trust Network Certification Practice Statement

Oudere versies zijn terug te vinden in het Archief.

Privacy Statement

KPN PKIoverheid Privacy statement

ETSI certificaten

De TSP dienstverlening van KPN is gecertificeerd op basis van ˋETSI EN 319 411: Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificatesˊ, deel 1 (General Requirements) en deel 2 (Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates). Dat betekent dat KPN digitale certificaten en/of services aan derden ten behoeve van digitale certificaten levert conform de Europese verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt.

Wetten, regels en handreikingen

Onderstaand vindt u relevante wet en regelgeving omtrent gekwalificeerde- en andere certificaten.

Europese Verordening eIDAS 910/2014

Logius PKIoverheid Programma van Eisen

Agentschap Telecom

CA certificaten

Download hieronder de CA certificaten van KPN:

KPN PKIoverheid Server CA 2020

KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA – G3

KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA – G3 (2016)

KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA – G3 (2019)

KPN BV PKIoverheid Organisatie Services CA – G3

KPN BV PKIoverheid Private Services CA – G1

Een overzicht van niet actieve CA certificaten is te vinden in het Archief van CA certificaten.