Archief niet actieve CA certificaten

Op deze pagina vindt u een overzicht van CA hiërarchien en CA certificaten waaronder waaronder KPN of één van haar voorlopers certificaten heeft uitgegeven maar die momenteel niet meer actief zijn. Onder sommige CA’s zijn nog certificaten actief in gebruik en daarvoor vindt u hier de benodigde CA certificaten.

Hier vindt u het actuele overzicht van de CA certificaten waaronder KPN PKIoverheid certificaten uitgeeft.

KPN G2 CA (2016 – 2017)

KPN G2 CA (2016 – 2017)

KPN heeft per 1 april 2016 de zogenaamde G2 Certificate Authority in gebruik genomen voor de PKIoverheid Certificatiedienstverlening.

De KPN Corporate Market G2 CA is in gebruik geweest tot 2017. Voor servercertificaten tot 14 april 2017 en voor passen tot 22 september 2017.
Zie het Informatie Bulletin KPN G2 PKIoverheid certificaten april 2016 voor uitgebreide informatie over deze wijziging.

De Installatiehandleiding KPN G2 CA bevat een korte technische toelichting voor de installatie van de nieuwe CA certificaten.

Met onderstaande FAQ probeert KPN al uw vragen over de impact van deze aanpassing te beantwoorden. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de servicedesk.

 

Wat is de aanleiding voor deze wijziging?
KPN integreert op 1 april 2016 diverse bedrijfsonderdelen van KPN Corporate Market B.V. tot KPN B.V. om vereenvoudiging voor klanten in contracten en facturatie voor bijvoorbeeld data-, video- en telefoniediensten te bewerkstelligen. Het PKIoverheid Programma van Eisen vereist dat de correcte (juridische) naam van de certificaatuitgever vermeld staat in het certificaat. Daarom wordt KPN B.V. als organisatienaam in de PKIoverheid certificaten opgenomen, in plaats van KPN Corporate Market B.V. Zowel de bestaande KPN Corporate Market G2 CA als de nieuwe KPN G2 CA zullen zijn geplaatst onder de G2 hiërarchie van PKIoverheid.

 

Wat bekent deze wijziging mij?
Dit betekent voor u, dat PKIoverheid certificaten die na genoemde datum worden uitgegeven, gekoppeld zijn aan de nieuwe KPN G2 CA. Systemen en applicaties die gebruik maken van PKIoverheid certificaten van KPN, dienen voor een correcte werking na 1 april 2016 zowel de KPN Corporate Market G2 CA als de KPN G2 CA certificaten te ondersteunen.

 

Wat bekent dit voor mijn huidige PKIoverheid certificaten?
Niets, PKIoverheid certificaten die zijn uitgegeven onder de KPN Corporate Market G2 CA blijven onverminderd geldig tot het reguliere einde van de geldigheidsduur.

 

Hoe ziet de KPN G2 CA hiërarchie eruit?

Het hoogste CA certificaat in de hiërarchie is het Staat der Nederlanden Root CA G2 certificaat en zal als het goed is al aanwezig zijn in de certificate store van uw operating systeem of applicatie. Dit certificaat wijzigt ook niet met de introductie van de KPN G2 CA.

De volledige KPN G2 CA hiërarchie bestaat uit de volgende certificaten:

Staat der Nederlanden Root CA G2 certificaat.
•• Staat der Nederlanden Organisatie CA – G2 certificaat.
••• KPN PKIoverheid Organisatie CA – G2 certificaat.

 

Ik ben eigenaar/beheerder van een portal/voorziening die beveiligd wordt met machine-to-machine communicatie op basis van PKIoverheid servercertificaten. Moet ik iets doen?
Ja, u moet de nieuwe KPN G2 CA in de Trust List van uw webserver(s) opnemen, zodat ook gebruikers met een PKIoverheid servercertificaat, uitgegeven onder de KPN G2 CA, toegang tot uw omgeving kunnen krijgen.

 

Ik ben eigenaar/beheerder van een portal/voorziening waarop gebruikers inloggen met KPN PKIoverheid certificaten. Moet ik iets doen?
Ja, u moet de nieuwe KPN G2 CA’s in de Trust List van uw webserver(s) opnemen, zodat ook gebruikers met een KPN G2 certificaat toegang tot uw omgeving kunnen krijgen. Zoals hierboven aangegeven dient u voor Persoons-/Beroepsgebonden certificaten en voor Groepscertificaten andere G2 CA certificaten toe te voegen.

 

Ik gebruik mijn KPN G2 certificaat voor aangifte via Digipoort. Moet ik iets doen?
Daarvoor hoeft u zelf niets te doen, anders dan de configuratie van uw eigen systeem zoals hierboven beschreven. Digipoort zorgt ervoor dat nieuwe KPN G2 certificaten ondersteund worden.

KPN Corporate Market G2 CA (2012 – 2016)

KPN Corporate Market G2 CA (2012 – 2016)

KPN heeft in medio maart 2012 de KPN Corporate Market G2 CA (Certificate Authority) in gebruik genomen. Hieronder vindt u informatie over installatie van de CA certificaten die nodig is om certificaten te kunnen gebruiken die door deze CA zijn uitgegeven.

De KPN Corporate Market G2 CA is in gebruik geweest tot 1 april 2016.

 

Download het Informatie Bulletin voor meer informatie over de Corporate Market G2 CA hiërarchie.

Het CA certificaat voor PKIoverheid G2 certificaten kunt u hier downloaden.

Een installatiehandleiding kunt u hier downloaden.

KPN CM EV SSL CA (2015 – 2016)

KPN CM EV SSL CA (2015 – 2016)

Met PKIoverheid Extended Validation SSL certificaten, biedt KPN vanaf 24 november 2015 een servercertificaat waarmee u uw website maximaal beveiligt én u uw bezoekers het vertrouwen geeft dat uw website betrouwbaar is. Websites die zijn beveiligd met PKIoverheid EV SSL certificaten kenmerken zich door de groene adresbalk in de webbrowser.

De KPN CM EV SSL CA is in gebruik geweest tot 1 april 2016.
De CA certificaten voor KPN CM EV SSL certificaten kunt u hier downloaden.

Een installatiehandleiding voor de KPN CM EV SSL CA hiërarchie kunt u hier downloaden.

Overige CA certificaten