Wijzigen Certificaatbeheerders

Wijzigingsformulier gegevens Certificaatbeheerders

De gegevens van bestaande Certificaatbeheerders van Servercertificaten en/of Groepscertifcaten kunnen zijn gewijzigd of een Certificaatbeheerder kan uw organisatie hebben verlaten. Het is van belang dat KPN tijdig op de hoogte wordt gesteld van een wijziging. Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders behorend bij uw organisatie of kan u een geregistreerde Certificaatbeheerder verwijderen indien deze niet meer voor uw organisatie werkzaam is.

Start wijzigen Certificaatbeheerders

 
Voor overige wijzigingen in uw abonneeregistratie is een ander formulier beschikbaar.