Veelgestelde vragen SBR

Wat is het verschil tussen het standaard en het premium Support pakket?

De support pakketten zijn als volgt gespecificeerd:

Standaard support pakket

 • Customer service tijdens het bestelproces.

Premium support pakket

 • Premium customer service tijdens het bestelproces en installatie;
 • Certificaat installatiegarantie.

Toelichting

In het Premium support pakket is certificaat installatiegarantie opgenomen en heeft u recht op uitgebreide customer service tijdens de aanvraag- en bestelprocedure. Dat houdt in dat KPN u de zorg uit handen neemt door u te ondersteuning bij het gehele proces van bestelling, abonneeregistratie, certificaataanvraag tot en met installatie van het certificaat (alleen Windows). Het eindresultaat is een in uw fiscaal softwarepakket geïnstalleerd certificaat. Ondersteuning bij de installatie gebeurt met behulp van door KPN geselecteerde partijen.

Bij het standaard pakket regelt u de installatie van het certificaat in uw softwarepakket zelf.

Waar moet ik rekening mee houden bij de certificaat installatiegarantie?

U heeft recht op Certificaat installatiegarantie indien u het premium pakket heeft afgenomen en het certificaat gebruikt voor SBR communicatie met de Digipoort.

U dient voor deze installatiegarantie contact op te nemen met de KPN servicedesk voor begeleiding bij de installatie. Tijdens de begeleiding dient u uw fiscale softwarepakket beschikbaar te hebben. Dit geldt ook voor de pc/server waarop u de certificaataanvraag heeft gestart en het CSR bestand is aangemaakt.

KPN kan tijdens de begeleiding van de certificaat installatie op verzoek uw beeldscherm op afstand overnemen. Het overnemen van uw beeldscherm vindt alleen plaats na uw uitdrukkelijke toestemming.
Zodra de installatie van uw certificaat op uw pc/server (alleen Windows) is uitgevoerd, is het certificaat succesvol geïnstalleerd. Uw softwareleverancier kan u verder begeleiden bij het importeren van het certificaat in uw fiscale softwarepakket.

Voorwaarden voor certificaat installatiegarantie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor certificaat installatiegarantie:

 • Voor de pakketten Kluwer EBV, Elsevier Communicatie Module, Exact Online, Exact Globe, Tecknow, Infine, SnelStart, Afas en Twinfield garandeert KPN de installatie van het certificaat;
 • Voor andere pakketten dan bovenstaand vermeld, ondersteunt KPN u tevens met premium support, met een limitering op de duur van de ondersteuning tot maximaal 16 uur. In het zeer uitzonderlijke geval dat een probleem niet binnen 16 uur is opgelost, zal in overleg worden bepaald wat de vervolgstappen zijn;
 • KPN ondersteunt per afgenomen premium pakket de installatie van één certificaat in de benodigde softwarepakketten;
 • Aan de toepasbaarheid van de PKIoverheid certificaten gelden minimale eisen aan software en besturingssystemen. KPN hanteert voor de installatiegarantie de systeemeisen gesteld door Logius;
 • Voor de juiste werking van uw fiscale softwarepakket kan KPN geen verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier;
 • Het recht op certificaat installatiegarantie geldt tot maximaal 6 maanden na uitgifte van het certificaat door KPN.
 • Alleen Windows OS wordt ondersteund.

Wat is SBR?

Standard Business Reporting (SBR) is een methode voor het samenstellen en aanleveren van financiële berichten. Met SBR legt u de gegevens in uw bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vast. Uw bedrijfsadministratie is het bronbestand: u kunt de gegevens eenvoudig hergebruiken voor verschillende soorten rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken. Zo hebt u minder werk aan het samenstellen van de verplichte rapportages.
Wat is de Digipoort?

Digipoort is de veilige digitale communicatielijn met de overheid voor bedrijven. Het verzorgt de gemeenschappelijke infrastructuur voor het berichtenverkeer tussen bedrijven enerzijds en overheden anderzijds. SBR rapportages die naar de Belastingdienst, KvK en het CBS worden verstuurd, gaan via Digipoort. Het is dus het digitale postkantoor voor/tussen de overheid en bedrijven.

Alle rapportages die u met SBR aan de overheidsinstellingen aanlevert, lopen via 1 betrouwbaar digitaal kanaal van de overheid: Digipoort. De rapportages die u met SBR aan de deelnemende banken aanlevert, lopen via een vergelijkbaar kanaal: de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV).

Hoe kom ik als buitenlandse organisatie aan een OIN (Organisatie Identificatie Nummer)?

Vanwege aangepaste regelgeving van de overheid moeten buitenlandse organisaties zonder Nederlandse kamer van Koophandel registratie een eigen OIN nummer hebben. Dit OIN nummer moet opgenomen worden in de aanvraag voor het certificaat. Zonder dit OIN nummer is het certificaat niet bruikbaar voor SBR of Digipoort toepassingen. Informatie over het verkrijgen van een OIN nummer kan via de overheidsorganisatie met wie u wil communiceren of via Logius en/of 0900 555 4555
Wat is de essentie van de verplichtstelling van het gebruik van SBR?

Het doel van de verplichtstelling is dat er éen gestandaardiseerde aanlevermethode ontstaat voor ondernemers en intermediairs, waardoor rapporteren sneller, efficiënter en kwalitatief beter wordt. Het betekent dat voor een aantal rapportages aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het CBS en diverse banken één samenstel- en aanlevermethodiek ontstaat: die van Standard Business Reporting. Intermediairs en softwareleveranciers hebben om de verplichtstelling gevraagd, omdat die een duidelijke richting geeft aan wat er moet gebeuren.

Als u voor de aangiftes gebruik maakt van het persoonlijk domein van de Belastingdienst, verandert er voor u niets. Dat blijft bestaan. Wanneer u vanuit uw software aanlevert, verandert er wel iets. Uw software moet worden aangepast op het gebruik van XBRL, u hebt een PKIoverheid certificaat nodig en een koppeling met Digipoort. Het eerste en laatste regelt uw softwareleverancier. Voor het tweede, het certificaat, wordt aangeraden u nu al op een leverancier te oriënteren. Tijdige aanvraag van een certificaat is essentieel.

Wat verandert er voor mij als intermediair?

Vanaf 1 januari 2013 moet u de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2012 doen met SBR via het beveiligde digitale kanaal van de overheid: Digipoort. U kunt deze aangiften vanaf 1 januari 2013 alleen nog doen met SBR. Daarvoor hebt u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig.
Wat merk ik als ondernemer van SBR?

Als u gebruik maakt van het persoonlijk domein van de Belastingdienst voor het doen van aangifte, verandert er voor u niets. Als u gebruik maakt van een fiscaal intermediair, kan uw intermediair u informeren over eventuele veranderingen.
Welk certificaat heb ik nodig voor SBR?

Voor het gebruik van SBR met uw softwarepakket heeft u een PKIoverheid Digipoort Private servercertificaat nodig.
Wat moet ik doen om een PKIoverheid Digipoort Private server certificaat te krijgen?

 1. Registreer u als abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN
  Start de aanvraag;
 2. Voer de gegevens in voor uw PKIoverheid (Services) servercertificaat
  Zodra uw abonneeregistratie is voltooit ontvangt u een emailbericht van KPN met daarin een link om uw gegevens op te voeren;
 3. Persoonlijke identificatie van de opgegeven certificaatbeheerder
  De door u opgegeven certificaatbeheerder ontvangt een verzoek om een afspraak te maken voor persoonlijke identificatie;
 4. Levering certificaat
  U krijgt uw certificaat per email uitgeleverd.

Moet ik per BECON-nummer een certificaat aanvragen?

Dit is niet nodig. Er wordt bij de aanvraag van het PKIoverheid (services) servercertificaat niets gedaan met uw BECON-nummer. Op basis van uw OIN (handelregisternummer) ziet de uitvragende partij welke intermediair u bent.
Welk certificaat heb ik nodig voor aanlevering aan een bank?

Voor aanlevering aan een bank heeft u een PKIoverheid (services) servercertificaat nodig, zoals u dit ook nodig heeft voor aanlevering aan de Digipoort. Meer informatie over aanlevering aan de Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) is te vinden op SBR Nexus.
Bij welke organisaties kan ik SBR gebruiken?

U kunt SBR gebruiken bij:

 • De Belastingdienst, voor de aangifte inkomstenbelasting, de aangifte vennootschapsbelasting, de aangifte omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire prestaties, de uitstelregeling, het verzoek om (een wijziging van) een voorlopige aanslag, het aanvragen en ontvangen van een Service Bericht Aanslag;
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor statistiekopgaven;
 • De Kamer van Koophandel, voor jaarrekeningen;
 • Diverse banken, voor kredietrapportages.

Waar kan een intermediair terecht als deze vastloopt, bijvoorbeeld omdat het softwarepakket nog niet klaar is voor SBR?

Een intermediair is in principe zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanschaffen van ˋSBR-enabledˊ software. U kunt op diverse plekken informatie inwinnen over aansluiten op SBR, technisch of op procesniveau, te beginnen bij uw eigen softwareleverancier. Ook kunt u contact opnemen met uw beroeps- of kantoororganisatie: die is op de hoogte van SBR en de gevolgen daarvan. Voor technische aansluiting op Digipoort is er de servicedesk Logius: 0900 555 4555 (10 ct p/m) en servicecentrum@logius.nl.
Wat gebeurt er als een ondernemer als zelfaangever niet kan aanleveren via Digipoort?

SBR wordt de exclusieve manier van elektronische system-to-system aanlevering van bepaalde financiële rapportages aan de overheid. Wanneer de zelfaangever ervoor kiest hiervan geen gebruik te maken, heeft deze een alternatief in de vorm van het persoonlijk domein van de Belastingdienst.
Persoonlijke identificatie op uw kantoor

KPN laat de persoonlijke identificatie uitvoeren door een van haar partners: AMP.
Zodra KPN uw servercertificaataanvraag in behandeling neemt, zal KPN aan AMP opdracht geven om contact met u op te nemen.
AMP zal u vervolgens een email bericht sturen met instructies hoe u een afspraak kunt maken voor persoonlijke identificatie, op een tijdstip en locatie van uw keuze. Identificatie kan plaatsvinden op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de waddeneilanden.

Nadat de persoonlijke identificatie is afgerond, ontvangt KPN een signaal van AMP en zal KPN de behandeling van uw servercertificaataanvraag vervolgen.

Mijn organisatie is gevestigd in het buitenland. Hoe kom ik aan een handelsregisternummer?

U dient uw organisatie (tevens) in te schrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Zodra uw organisatie is ingeschreven ontvangt u een handelregisternummer. Dit nummer vormt de basis voor een OIN nummer, dat vereist is om via de de Digipoort met de Belastingdienst te communiceren.
Hoeveel certificaten heb ik nodig?

Doorgaans heeft u één PKIoverheid certificaat nodig, echter dit is afhankelijk van de mogelijkheden van de softwarepakketten die u gebruikt. Neem contact op met uw software leveranciers om te bepalen of u één of meerdere certificaten nodig heeft.

Als u gebruik maakt van verschillende servers waar de softwarepakketen op zijn geïnstalleerd, dan dient elke server die instuurt naar de Belastingdienst via Digipoort een certificaat te hebben.

Moet ik over een internet domeinnaam beschikken?

Nee, voor aansluiting op de digipoort infrastructuur heeft u geen eigen domeinnaam nodig. Bij de aanvraag van een Digipoort Private servercertificaat bepaalt KPN automatisch de naam van de service in overeenstemming met de regels van digipoort.
Ik bezit geen server maar gebruik een standalone computer, kan dit?

Dit is mogelijk, wel raden wij u aan om het Premium pakket af te nemen omdat installatie op een standalone computer gecompliceerd kan zijn.
Kan ik het certificaat van een collega gebruiken voor het ophalen van SBA berichten?

Het is mogelijk om een PKIoverheid (services) servercertificaat te gebruiken voor het ophalen van SBA berichten. Echter, het is alleen mogelijk om een SBA bericht op te halen voor een specifieke administratie, met het certificaat die aan die specifieke administratie is gekoppeld bij de belastingdienst.
Uw klant ziet op de aanslag de naam van de abonnee zoals vermeld in het gekoppelde certificaat. Indien u niet wenst dat de organisatienaam van uw collega vermeld staat op de aanslag van uw klant, dan dient u zelf een certificaat aan te vragen en bij de belastingdienst te laten koppelen aan de administratie van uw klant.
Moet ik als intermediair over een eigen PKIoverheid services certificaat beschikken?

U moet vanaf 01 januari 2013 de aangiftes IB en VpB (2012) met behulp van een PKIoverheid services certificaat versturen naar Digipoort. Mogelijk kunt u ook gebruik maken van een verzamelcertificaat, indien uw software leverancier u deze dienst biedt.
Voor het ophalen van SBA berichten kunt u echter niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een PKIoverheid services certificaat nodig.
Hoe moet het PKIoverheid certificaat worden geïnstalleerd?

Dat is afhankelijk van het besturingssysteem en het fiscale softwarepakket waarmee u werkt. Een PKIoverheid (services) server certificaat wordt buiten het fiscale softwarepakket om aangevraagd. Uw softwarepakket moet geconfigureerd worden voor het gebruiken of importeren van het PKIoverheid (services) server certificaat.
Hoeveel certificaten moet ik aanschaffen bij het hebben van meerdere KvK nummers en één server?

Per KvK nummer heeft u een apart certificaat nodig. Dit is vanwege het organisatie identificatie nummer (OIN) of Handelsregister Nummer (HRN). Deze ziet er als volgt uit: 0003[KvK nummer]0000 en daarmee kan er gecommuniceerd worden met de Belastingdienst. Of het mogelijk is om meerdere certificaten op één server te installeren, hangt af van uw fiscale software pakket. Neemt u hiervoor contact op met uw software leverancier.
Zijn er nog wijzigingen mogelijk wanneer het certificaat al is uitgegeven?

Wijzigingen zijn niet meer mogelijk. Indien er gegevens in het certificaat veranderen, zoals naam van uw organisatie en/of KvK nummer, dan dient u een nieuw certificaat aan te vragen.
Wat is de BIV?

De BIV staat voor Bancaire Infrastructurele Voorziening. De BIV is de zelfde soort voorziening als Digipoort, maar dan bestemd voor aanlevering van rapportages aan de banken. Als aanleveraar merkt u niet dat dit twee verschillende kanalen zijn. Uw softwareleverancier heeft dit voor u opgelost. Meer informatie over de BIV treft u op SBR Nexus.
Is er een alternatief voor Digipoort?

Als uw software geen koppeling heeft met Digipoort en u geen portal (een externe aanleverservice) wilt gebruiken, dan kunt u bestanden handmatig uploaden aan het zogenoemde aanleverportaal. Die verzorgt dan de doorgeleiding naar Digipoort. Dit is een optie wanneer u heel sporadisch aanlevert.
Wat is het beroepscertificaat en wat betekent het voor SBR?

Met het beroepscertificaat van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ( NBA ) kan de accountant in het elektronisch verkeer verklaringen en assurance-rapporten ondertekenen. Het beroepscertificaat is een persoonsgebonden PKIoverheid certificaat voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, waarin ook de inschrijving in het AA- of RA-register en de naam van het kantoor van de accountant is opgenomen. Een organisatie die een verklaring of rapport vraagt (publiek of privaat, toezichthouder, dienstverlener etc.) kan het gebruik van het beroepscertificaat voorschrijven. Bij het SBR berichtenverkeer via Digipoort is gebruik van een beroepscertificaat momenteel niet mogelijk.
Wat is een verzamelcertificaat?

Dit is een certificaat waarmee meerdere aanleveraars SBR -rapportages versturen naar Digipoort. Er zijn enkele softwareleveranciers die hun klanten de mogelijkheid bieden om met hun certificaat (dus die van de leverancier) de SBR -rapportages te versturen naar Digipoort. Voor het ophalen van SBA berichten kunt u echter niet gebruik maken van een verzamelcertificaat van een softwareleverancier. Voor deze berichten heeft u als intermediair een PKIoverheid services certificaat nodig.
Kan ik voor aanlevering via SBR gebruik maken van een verzamelcertificaat?

De Belastingdienst staat momenteel nog toe om SBR aanleveringen van IB/VpB te baseren op een PKIoverheid verzamelcertificaat. Echter, indien u SBA ‘s (Service Bericht Aanslag, opvolger van de EKA ) wenst te ontvangen, dient u te beschikken over een eigen PKIoverheid (services) server certificaat.
Ik heb het certificaat per email ontvangen, hoe installeer ik het certificaat?

U heeft het certificaat ontvangen als bijlage in het email bericht van KPN, met als onderwerp: ˋUw PKIoverheid servercertificaat aanvraag is succesvol verwerktˊ. Dit certificaat is in PKCS#7 formaat. U kunt het certificaat installeren op uw systeem of in uw softwarepakket.

Indien u gebruik heeft gemaakt van de KPN Certificaat Aanvraag Assistent om de CSR voor het certificaat te generen bij de aanvraag van uw certificaat, volg dan de instructies om uw certificaat te installeren.