PKIoverheid persoonlijke certificaten


Om veilig te communiceren is het van belang dat er geen twijfel bestaat over de identiteit van de communicatiepartners. Iemand die vertrouwelijke informatie uitwisselt met een overheidsdienst wil er zeker van zijn dat de uitgewisselde informatie niet kan worden onderschept of worden veranderd. In al deze situaties bieden PKIoverheid persoonlijke certificaten uitkomst.

 

Wat doen persoonlijke certificaten?

PKIoverheid persoonlijke certificaten zijn de oplossing om individuele medewerkers te voorzien van een middel om elektronische (internet-) transacties te beveiligen. Persoonlijke certificaten kunnen voor een veelvoud van toepassingen worden gebruikt.

 

Toepassingen persoonlijke certificaten

• Beveiliging van een persoonlijk e-mail

• Sterke gebruikersauthenticatie

• Administratieve processen snel en papierloos afhandelen

• Rechtsgeldig ondertekenen van documenten

 

Voordelen

• De PKIoverheid is dé standaard voor het beveiligen van elektronische communicatie door en met de overheid

• Veilig imago als gevolg van de hoge beveiligingsnorm van de PKIoverheid

• PKIoverheid certificaten hebben een geldigheidsduur van drie of vijf jaar, waardoor jaarlijkse vervangingskosten worden vermeden.

 

Aanvragen, vernieuwen of vervangen

Bent u nog geen klant van de certificatiedienstverlening van KPN? Dan moet u zich eenmalig registreren als abonnee. Certificaathouders moeten zich persoonlijk laten identificeren.

1. Eenmalige abonneeregistratie

Start KPN PKIoverheid abonneeregistratie

De registratie bestaat uit de volgende stappen:

• Vul alle vereiste gegevens in via het web-formulier. Dit resulteert in een PDF document.

• Print het PDF formulier op blanco A4 papier;

• Laat de Bevoegd Vertegenwoordiger het formulier ondertekenen;

• Voeg kopieën toe van de Wettelijke Identiteitsdocumenten (bijvoorbeeld Paspoort, Rijbewijs of Identiteitskaart) van de Bevoegd Vertegenwoordiger en eventuele gevolmachtigden. Elke kopie Identiteitsbewijs dient op een aparte bijlage in A-4 formaat te zijn gemaakt. Het Identiteitsdocument dient nog minimaal één maand geldig te zijn;

Stuur het formulier en de bijlage(n) op naar:

KPN B.V.
Ter attentie van Afdeling Validatie
Postbus 1082
7301BH Apeldoorn

Een uitgebreide toelichting en invulinstructie vindt u hier: KPN PKIoverheid Toelichting abonneeregistratie

 

2. Aanvragen, vernieuwen of vervangen certificaten

Start aanvraag KPN PKIoverheid Persoonsgebonden certificaten

• Vul alle vereiste gegevens in

• Verstuur het originele formulier ingevuld en voorzien van ‘natte’ handtekening en bijlagen (eventueel samen met het abonneeregistratieformulier) t.a.v.

KPN B.V.
Afdeling Validatie
Postbus 9105
7300 HN Apeldoorn

• De certificaathouder ontvangt het certificaat op smartcard of USB token op zijn privé-adres. De bijbehorende PIN code ontvangt hij op zijn zakelijke adres.

Een uitgebreide toelichting en invulinstructie vindt u hier: KPN PKIoverheid Toelichting aanvraag Persoonsgebonden Certificaten

 

3. Identificatie certificaathouders

• De opgegeven certificaathouder ontvangt per email een verzoek om online een afspraak voor identificatie te maken.

• De certificaathouder kan zelf bepalen, waar, wanneer en hoe laat deze identificatie plaatsvindt. Dit is geheel kosteloos. Nadat de identificatie heeft plaatsgevonden zal uw aanvraag verder behandeld worden.

 

 

Productkenmerken

Beveiligingstechnologie  PKIoverheidcertificaten die vanaf 1-1-2011 worden uitgegeven, zijn uitgerust met het SHA2 algoritme.

Systeemeisen  Voldoende systeemrechten tijdens de installatie van de smartcardreader en -software. Een vrije USB poort voor verbinding met de smartcard reader / SIM token reader.

Geldigheid  3 of 5 jaar

Vervangingsvoorwaarden
• Indien een certificaat in defecte staat wordt geleverd, zal KPN deze kosteloos vervangen.

• Indien een smartcard reader defect wordt geleverd zal KPN deze kosteloos vervangen.

• Indien een smartcard reader defect raakt, kan dit worden gemeld aan KPN.

• Voor een vervangende smartcard reader zal KPN € 50,- administratie en handelingskosten in rekening brengen

• Indien een uitgegeven certificaat of het behorende sleutelpaar defect raakt zal KPN deze vervangen door een nieuw certificaat met gelijke looptijd. Voor deze vervanging wordt onderstaand tarief in rekening gebracht.

• Het vervangingstarief is uitsluitend van toepassing indien de oude (te vervangen) certificaten zijn ingetrokken.

Tijdstip van vervanging na levering
Tussen 0 en 12 maanden
Tussen 12 en 24 maanden
Ouder dan 24 maanden
Prijs vervangend certificaat
33% aanschafwaarde
66% aanschafwaarde
100% aanschafwaarde

 

Intrekken

1. Wanneer een certificaat intrekken?

Intrekken van een certificaat is gratis. In de volgende situaties is het vereist om uw certificaat zo snel mogelijk in te trekken:

• Uw privésleutel (private key) is corrupt (bijvoorbeeld beschadigd of geïnfecteerd)

• Uw privésleutel is gecompromitteerd (niet meer geheim)

• U weet het wachtwoord of de PIN-code van uw privésleutel niet meer

• Uw certificaat bevat onjuiste informatie

• Uw certificaat werkt niet goed

 

2. Procedure intrekken

Lees meer over hoe u een certificaat kunt  intrekken.