Stop uitgifte (verkoop) van PKIoverheid CA 2020 certificaten per 30 september 2022

Op 13 september 2021 heeft de Staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat de uitgifte van PKIoverheid publiek vertrouwde webserver (SSL/TLS) certificaten zal worden gestopt. Hierover is ook al door Logius over gecommuniceerd, zie het nieuwsbericht.

Het gaat hier om certificaten die zijn uitgegeven onder de zogeheten server “CA 2020”. Alle onder CA 2020 uitgegeven certificaten hebben een maximale geldigheid tot uiterlijk 5 december 2022.

Per 30 september 2022 is de uitgifte (verkoop) van CA 2020 certificaten door KPN en andere partijen definitief gestaakt. U zult dus vervangende certificaten moeten aanschaffen. Bij KPN kunt u hiervoor een certSIGN certificaat en/of een PKIoverheid Private certificaat aanvragen.

De uitgifte van andere type PKIoverheid certificaten (Private servercertificaten, Private Digipoort, eSeal, Groeps-, Persoonlijke en Beroepscertificaten) wordt ongewijzigd voortgezet.

Hieronder geven wij de drie meest voorkomende situaties weer en welke type certificaat het best alternatief op CA 2020.

BeslisboomCA2020