PKIoverheid certificaat in de energie sector

(English version of this page)

Waarom is een Private certificaat, welke onder het PKIoverheid stelsel valt, nodig voor B2B communicatie in de energie sector met EDSN systemen?

U heeft een PKIoverheid Private servercertificaat nodig om deel te nemen aan het berichtenverkeer in de Nederlandse Energiemarkt, dat bijvoorbeeld via webservices communiceert met (één van) de volgende centrale systemen en/of marktprocessen:

 • Portaal (voor het uitwisselen van de marktprocessen, zoals Switchen, Meetdata, Calorische Correctie factoren etc.);
 • Portaal P4 (voor het opvragen van meetdata uit de Centrale Toegang servers);
 • CSS (voor het aanleveren en opvragen van allocatiegegevens t.b.v. Stuursignaal gas);
 • TMR (opvragen meetdata);
 • Nexus (allocatie en reconciliatie gas), geldt zowel voor signing als encryptie.

EDSN beheert de centrale systemen die bij bovenstaande processen betrokken zijn. Het PKIoverheid Private servercertificaat zorgt voor veilige uitwisseling van gegevens met deze systemen. In de EDSN systemen wordt via het certificaat uw organisatie herkend op basis van het EAN13 nummer.

Voor wie is een PKIoverheid certificaat nodig?

Organisaties, zoals landelijke/regionale netbeheerders, leveranciers van energie, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken of overige diensten aanbieders, die opereren in de Nederlandse Energiemarkt en deelnemen aan het berichtenverkeer hebben een PKIoverheid Private servercertificaat nodig om veilig te kunnen communiceren met de systemen van EDSN.

Wat moet ik doen?

De genoemde centrale systemen/marktprocessen moeten volgens de door NEDU vastgestelde planning voorzien zijn van PKIoverheid Private servercertificaten. Dit zijn SHA2-beveiligingscertificaten. U dient uw systeem te voorzien van een PKIoverheid Private servercertificaat, waarin de EAN13 code van uw organisatie is opgenomen.

Aanvraagprocedure

Op hoofdlijnen ziet deze procedure voor het aanvragen van een certificaat er als volgt uit:

 1. U wordt eenmalig abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN;
 2. U vraagt een PKIoverheid Private servercertificaat aan;
 3. Installatie van het certificaat in het betreffende systeem.

Lees verder en start de abonneeregistratie en certificaat aanvraag

Waar bestaat het standaard pakket uit?

Abonneeregistratie: gratis

Standaard pakket: € 599 exclusief BTW

 • PKIoverheid Private servercertificaat, geldigheidsduur 3 jaar;
 • Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor;
 • Aflevering certificaat op elektronische wijze;
 • Customer service tijdens het bestelproces.

Persoonlijke identificatie op uw kantoor

KPN laat de persoonlijke identificatie uitvoeren door een van haar partners: AMP.
Zodra KPN uw servercertificaataanvraag in behandeling neemt, zal KPN aan AMP opdracht geven om contact met u op te nemen.
AMP zal u vervolgens een email bericht sturen met instructies hoe u een afspraak kunt maken voor persoonlijke identificatie, op een tijdstip en locatie van uw keuze. Identificatie kan plaatsvinden op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de waddeneilanden.

Nadat de persoonlijke identificatie is afgerond, ontvangt KPN een signaal van AMP en zal KPN de behandeling van uw servercertificaataanvraag vervolgen.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen via mail of per telefoon

Wanneer u reeds in het bezit bent van een KPN abonneenummer verzoeken wij u te communiceren met zowel het KvK nummer als uw KPN abonneenummer als referentie als u contact opneemt met de Servicedesk