Rechtspraak

Waarom heeft u een PKIoverheid certificaat nodig?

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak zorgt ervoor dat formele administratieve procedures digitaal kunnen gaan verlopen. Het programma KEI Toezicht stelt het gebruik van een PKIoverheid certificaat als voorwaarde om ingestuurde gegevens te beveiligen. De Bewindvoerder of Wettelijk Vertegenwoordiger als uitvoerende instantie heeft dus een PKIoverheid certificaat nodig om gegevens digitaal te kunnen ondertekenen en veilig uit te kunnen wisselen met de Rechtspraak.

De twee sub-pagina’s geven specifiek informatie over de afspraken die gemaakt zijn met verschillende beroepsverenigingen.