Aanschaf van KPN PKIoverheid certificaten via agenten

U kunt PKIoverheid certificaten van KPN ook aanschaffen via één van de onderstaande partijen waarmee KPN een agentuurovereenkomst heeft. Deze agenten richten zich op specifieke doelgroepen en marktsegmenten en kunnen daar specifieke ondersteuning geven. Ongeacht de agent sluit u altijd een contract af met KPN voor de Certificatiedienstverlening en bent u in alle gevallen verzekerd van dezelfde garanties en voorwaarden met betrekking tot uw certificaat. Momenteel zijn er de volgende gecontracteerde agenten: