Procedure intrekken van PKI certificaten

Tijdige intrekking kan van groot belang zijn, bijvoorbeeld bij verlies van uw Pas/USB-stick of een beveiligingsincident op uw systeem. Er zijn twee manieren om certificaten in te trekken:

  • Kies voor Self service intrekken (7 x 24) indien u als certificaathouder of certificaatbeheerder beschikt over de challenge phrase (intrekcode) die bij uitgifte van het certificaat is verstrekt. Intrekken is 7 x 24 mogelijk en vindt direct plaats;
  • Kies voor Intrekken via KPN indien u uw challenge phrase (intrekcode) niet meer weet. Uw Certificaat zal binnen 4 uur ingetrokken worden na ontvangst en registratie van uw intrekkingsverzoek bij KPN.

Naast intrekking van uw eigen certificaten kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn die kunnen leiden tot intrekking van certificaten die door KPN uitgegeven zijn aan andere partijen. Deze omstandigheden kunt u melden met het contactformulier. Daarbij dient u bij ˋBetreftˊ te kiezen voor de optie ˋMelding omstandigheid intrekking Certificaten’ˊ.