Wat is SBR?

Toegang tot de Digipoort met een PKIoverheid certificaat

SBR is een methode om digitaal gestandaardiseerde financiële rapportages samen te stellen en aan te leveren. Het zorgt voor efficiëntere aanlevering en verwerking, minder fouten, meer tijdwinst en vooral: eenduidigheid en standaardisatie. Standard Business Reporting (SBR) wordt de standaard voor financieel rapporteren aan de overheid.

Voor opgaaf ICP en uw aangiften OB, IB en VpB is de Digipoort het enige aanleverkanaal waarmee u direct vanuit uw software deze aangiftes indient. Vanaf 1 januari 2016 kunt u uw SBR-certificaat ook gebruiken voor opgaaf LB.

Voor wie is SBR?

Alle Intermediairs en ondernemers die rechtstreeks vanuit software aangiften IB en VpB, en/of OB en opgaaf ICP aanleveren aan de Belastingdienst.

Wat moet ik doen?

U moet een PKIoverheid (services) servercertificaat aanschaffen en installeren in uw software. Dit certificaat is te verkrijgen bij KPN. Dit certificaat zorgt voor veilige uitwisseling van aangiftes en gegevens met de Digipoort. Via het certificaat wordt uw organisatie herkend als vertrouwde afzender van gegevens.

Aanvragen PKIoverheid certificaat voor SBR

Vragen?

Wilt u meer weten, kijk dan of uw vraag al beantwoord is in de Veelgestelde vragen SBR of neem contact op met de Servicedesk.