PKIoverheid certificaten voor wettelijk vertegenwoordigers

De informatie op deze pagina is specifiek bedoeld voor bewindvoerders, curatoren en mentoren die zijn aangesloten bij de VeWeVe (Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers) en geeft aan waarom en hoe zij gebruik kunnen gaan maken van PKIoverheid certificaten.

Waarom heeft u een PKIoverheid certificaat nodig?

Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak, zorgt ervoor dat formele administratieve procedures, die veel tijd en geld kosten, over een paar jaar tot het verleden behoren. Daar komt een eenvoudige en begrijpelijke digitale procedure voor terug.  Voor de ontwikkeling van het programma KEI Toezicht volgt de Rechtspraak de voorschriften van de Nederlandse overheid. Hierin staat ook de manier waarop partijen op een betrouwbare elektronische wijze met overheidssystemen kunnen communiceren beschreven. Eén van deze voorwaarden is het gebruik van een PKIoverheid certificaat, waarmee ingestuurde gegevens ondertekend moeten worden, door de organisatie die de eigenaar van die gegevens is. De bewindvoerder, als uitvoerende instantie heeft dus een PKIoverheid certificaat nodig om gegevens digitaal te kunnen ondertekenen en veilig uit te kunnen wisselen met de Rechtspraak.

Wat is PKIoverheid en welk certificaat heb ik nodig?

Public Key Infrastructure voor de overheid, kortweg PKIoverheid, maakt betrouwbare digitale communicatie mogelijk binnen en met de Nederlandse overheid. PKIoverheid is een zeer hoogwaardige en veilige infrastructuur, gebaseerd op digitale certificaten. PKIoverheid certificaten zijn digitale certificaten die moeten voldoen aan de eisen van de overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitgifteproces en de koppeling aan een stamcertificaat (certificaathiërarchie). Ze zijn dé standaard voor het beveiligen van elektronische overheidsdiensten.

De Rechtspraak stelt eisen aan het publieke gedeelte van het certificaat. Het moet herkenbaar zijn dat het certificaat van de betreffende bewindvoerder afkomstig is. Dit vereist dat het Organisatie-identificatienummer (OIN) of Handelsregisternummer (HRN) van uw organisatie is opgenomen in het certificaat en dat het certificaat geschikt is voor de uitwisseling van digitale gegevens. Voor de digitale gegevensuitwisseling tussen het softwarepakket en de Rechtspraak is een PKIoverheid digipoort PRIVATE servercertificaat noodzakelijk.

Waarom kiezen voor KPN?

De VeWeVe heeft besloten om samen met KPN haar leden optimaal te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe, digitale werkwijze. Dit biedt u een hoogwaardig betrouwbaar certificaat, goede support en u profiteert van een speciale prijs die KPN en de VeWeVe voor haar leden zijn overeengekomen. U ontvangt zelf de factuur voor uw PKIoverheid servercertificaat.

Wat moet ik doen?

Om als bewindvoerder tijdig voorbereid te zijn op de nieuwe digitale werkwijze kunt u direct aan de slag met de stappen 1 en 2:

Stap 1: U wordt abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN

Iedere organisatie die PKIoverheid certificaten wenst aan te vragen dient eerst de organisatie als Abonnee te registreren.

Abonneeregistratie PKIoverheid KPN

 

Stap 2: Informeer bij uw leverancier of uw softwarepakket al geschikt is

Uw softwarepakket dient geschikt te zijn voor digitale gegevensuitwisseling met de Rechtspraak op basis van een PKIoverheid servercertificaat (DigiKoppeling). Uw software leverancier kan u ook informeren over de manier waarop het PKIoverheid servercertificaat geïnstalleerd dient te worden.

 

Stap 3. Vraag een PKIoverheid servercertificaat aan

Het advies is om deze stap uit te voeren als u weet dat uw pakket geschikt is. Certificaten hebben een afgebakende looptijd en het voorkomt dat een deel van de geldigheidsduur verstreken is voordat u er gebruik van kunt maken.

Aanvraag PKIoverheid Digipoort servercertificaat

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen via mail of per telefoon

Als u nog vragen heeft kunt u contact opneemt met de VeWeVe of de Servicedesk van KPN