Aanleveringen bij het CIOT via Digipoort met een PKIoverheid certificaat

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) beheert een informatiesysteem voor telefoon- en internetgegevens voor de opsporing van criminelen. Telecom- en internetaanbieders leveren deze gegevens digitaal aan het CIOT.

Waarom en voor wie is een PKIoverheid certificaat nodig voor aanlevering bij het CIOT?

Het CIOT heeft een verandering aangebracht in zijn FTP dienst, waarop aanbieders van telecommunicatiediensten dagelijkse klantenbestanden aan leveren aan het CIOT. In het vervolg zal de aanlevering verlopen aan het CIOT verlopen via de Digipoort.

Voor communicatie met de Digipoort is een PKIoverheid (services) servercertificaat verplicht. Dit certificaat zorgt voor veilige uitwisseling van gegevens via de Digipoort met het CIOT. Via het certificaat wordt uw organisatie herkend als vertrouwde afzender van gegevens. Het is van belang dat het certificaat op naam staat van de partij met de wettelijke verplichting tot het aanleveren van het klantenbestand. Dit betekent dat indien u gebruik maakt van de diensten van een externe technische leverancier (zoals KPN), het certificaat op naam van uw bedrijf staat.

Wat moet ik doen?

U moet uw technische voorziening voor het aanleveren van de bestanden geschikt maken voor aanlevering aan de Digipoort.
Daarnaast dient u uw FTP softwarepakket te voorzien van een PKIoverheid (services) servercertificaat.

Als uw organisatie nog geen PKIoverheid (services) servercertificaat heeft, vraag dan een PKIoverheid (services) servercertificaat aan bij KPN en installeer dit certificaat in uw software.

Aanvraagprocedure

Op hoofdlijnen is de certificaat aanvraagprocedure als volgt:

 1. U wordt abonnee van de PKIoverheid dienstverlening van KPN
  Abonneeregistratie PKIoverheid KPN
 2. U vraagt een PKIoverheid (services) servercertificaat aan en maakt een keuze voor het standaard of premiumpakket
  Aanvraagprocedure PKIoverheid Servercertificaat
 3. Uw certificaatbeheerder installeert uw certificaat in uw software pakket

Waar bestaat het standaard en het premium pakket uit?

Standaard pakket:

 • PKIoverheid Servercertificaat
 • Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor
 • Aflevering certificaat op elektronische wijze
 • Customer service tijdens het bestelproces

Premium pakket:

 • PKIoverheid Servercertificaat
 • Identificatie certificaatbeheerder op uw kantoor
 • Aflevering certificaat op elektronische wijze
 • Premium customer service tijdens het bestelproces en installatie
 • Certificaat installatiegarantie

Wat is het verschil tussen het standaard en het premium pakket?

In het Premium pakket is certificaat installatiegarantie opgenomen en heeft u recht op uitgebreide customer service tijdens de aanvraag- en bestelprocedure. Dat houdt in dat KPN u de zorg uit handen neemt door u te ondersteuning bij  het gehele proces van bestelling, abonneeregistratie, certificaataanvraag tot en met installatie van het certificaat op uw PC/server. Het eindresultaat is een in uw  PC/server geïnstalleerd certificaat en een back-up van het certificaat.

Bij het  standaard pakket pakket heeft u geen recht op de uitgebreide customer service én regelt  u de installatie van het certificaat in uw softwarepakket zelf.

De kosten voor het premium support pakket zijn te vinden in de prijslijst.

Persoonlijke identificatie  op uw kantoor

KPN laat de persoonlijke identificatie uitvoeren door een van haar partners: AMP.
Zodra KPN uw servercertificaataanvraag in behandeling neemt, zal KPN aan AMP opdracht geven om contact met u op te nemen.
AMP zal u vervolgens een email bericht sturen met instructies hoe u een afspraak kunt maken voor persoonlijke identificatie, op een tijdstip en locatie van uw keuze. Identificatie kan plaatsvinden op een willekeurige locatie in Nederland, uitgezonderd de waddeneilanden.

Nadat de persoonlijke identificatie is afgerond, ontvangt KPN een signaal van AMP en  zal KPN de behandeling van uw servercertificaataanvraag vervolgen.

Waar moet ik rekening mee houden bij de certificaat installatiegarantie?

U heeft recht op Certificaat installatiegarantie indien u het  premium pakket heeft afgenomen en het certificaat gebruikt voor communicatie met de Digipoort.

Als u contact opneemt met KPN voor begeleiding bij installatie, dan dient u de pc/server beschikbaar te hebben waarop u de certificaataanvraag heeft gestart. Uw softwarepakket moet PKIoverheid (services) server certificaten ondersteunen. KPN  kan tijdens de begeleiding van de certificaat installatie op verzoek uw beeldscherm op afstand overnemen. Het overnemen van uw beeldscherm vindt alleen plaats na uw uitdrukkelijke toestemming.
Zodra de installatie van uw certificaat in uw PC/server is uitgevoerd, is het certificaat succesvol geïnstalleerd. Uw softwareleverancier kan u bij het importeren van het certificaat in de software begeleiden.

Voorwaarden voor certificaat installatie garantie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor certificaat installatie garantie:

 • KPN ondersteunt per afgenomen premium pakket de installatie van één certificaat op één pc/server.
 • De certificaat installatiegarantie is gelimiteerd tot  maximaal 16 uur ondersteuning bij installatie van het certificaat. Indien het probleem na 16 uur nog niet is opgelost, dan zal in overleg worden bepaald wat de vervolgstappen zijn.
 • Het recht op certificaat installatiegarantie geldt tot maximaal 6 maanden na uitgifte van het certificaat door KPN.
 • Uw fiscale softwarepakket moet PKIoverheid (services) server certificaten ondersteunen.

Waarom kiezen voor KPN

 1. Eenvoudige abonnee registratie en certificaataanvraag
 2. Gemakkelijke oplossing voor identificatie en installatie
 3. Zekerheid dat uw certificaat op tijd werkt

Wanneer u vragen heeft

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk